Cung nghinh & đọc kinh tôn vương Đức Mẹ 

Những gia đình nào muốn rước tượng Đức Mẹ để đọc Kinh Tôn Vương hằng tuần lúc 6 giờ chiều Chúa nhật, xin liên lạc với Ông Sức (214) 552-7724 hoặc Anh Tiến (469) 230-6662.

  • Chúa nhật 11/08/2019: Đọc kinh Kính Đức Mẹ lúc 6 giờ chiều tại GĐ Chị Bạch Hậu. Địa chỉ: 2206 Lorraine, Carrollton, TX 75006. Điện thoại: (469) 521-1223.
  • Chúa nhật 18/08/2019: Đọc kinh Kính Đức Mẹ lúc 6 giờ chiều tại GĐ AC Hùng & Phúc. Địa chỉ: 2609 Timberleaf Cr. Carrollton, TX 75006. Điện thoại: (214) 475-0367.

Chương trình Lễ Đúc Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời là lễ trọng và buộc tại Hoa Kỳ. Tại giáo xứ sẽ có các thánh lễ như sau: lễ vọng (tối thứ Tư ngày 14/8) lúc 6:30 pm và lễ chính ngày (thứ Năm ngày 15/8) lúc 9:00 am và 6:30 pm.


Ngày khai mạc năm học mới 2019-2020

Năm học mới 2019-2020 của Trường GLVN Thoma Thiện và chương trình sinh hoạt TNTT của Đoàn John Paul II sẽ khai mạc vào Chúa nhật, ngày 25/08/2019.


Cần thầy cô dạy Việt ngữ

Trường GLVN Tôma Thiện cần thêm thầy cô giáo dạy Việt ngữ. Xin quý vị nào có lòng mong muốn dạy các em trong lãnh vực tiếng Việt và văn hóa Việt và muốn tìm hiểu thêm thì xin liên lạc với thầy Duy là Trưởng ban Việt ngữ của Trường Tôma Thiện ở số phone: (469) 543-7780


Họp các thầy cô GLVN và staff

Xin kính mời các thầy cô giáo của Trường GLVN và Staff đến dự buổi họp chuẩn bị cho năm học mới vào Chúa nhật, ngày 11/8/2019 từ 12:30 pm – 3:00 pm.


Gia đình dâng của Lễ

** Thứ Bảy 10/8
Lễ 5:30 PM: Gia đình Hoang Truc
** Chúa Nhật 11/8
Lễ 9 AM: Gia đình Hiệu Thủy Trần
Lễ 11 AM: Gia đình Dũng Kh Nguyễn

** Thứ Bảy 17/8
Lễ 5:30 PM: Gia đình Lộc Văn Nguyễn
** Chúa Nhật 18/8
Lễ 9 AM: Gia đình Hữu Nghĩa Lê
Lễ 11 AM: Gia đình Hậu Hoa Nguyễn


Danh sách Gia Đình dâng hoa tạ ơn

Xin Cộng Đoàn tha thiết hiệp ý dâng lên Thiên Chúa và Mẹ Maria lòng tạ ơn cùng những ý nguyện của từng Gia Đình Dâng Hoa Tạ Ơn:

 

1. Gia đình Tiến Thanh - Dâng hoa Tạ Ơn
2. Chị Đài Young - Dâng hoa Đức Mẹ
3. Thịnh Nguyễn - Dâng hoa Tạ Ơn & Mừng Anniversary
4. Gia đình Hoa Liễu - Dâng hoa kính Thánh Cả Giuse và Đức Mẹ.
5. Võ Thành Tiến - Dâng hoa Tạ Ơn
6. Phillip & Lisa Trần - Dâng hoa kính Đức Mẹ
7. Ẩn danh - Dâng hoa Tạ Ơn Đức Mẹ
8. Ẩn danh - Dâng hoa Tạ Ơn
9. Ẩn danh - Tạ ơn Ba Đấng, Xin ơn hối cải
10. Dũng & Hằng Nguyễn - Thương nhớ LH Giuse. Cầu cho 2 LH Giuse
11. Nguyen Nop - Dâng hoa Tạ Ơn


Gia đình nhận chén thánh cầu cho ơn gọi

28/7: Gia đình Phạm Minh Alan


 
© 2009-2019 Sacred Heart of Jesus Parish, All Rights Reserved.
Sacred Heart of Jesus Parish
2121 N. Denton Drive Carrollton, Texas 75006
972-446-3461 (Office) 520-465-4414 (Pager) 972-242-8360 (Rectory) 972-446-9551 (Fax)