Mẫu Đơn
Đơn Ghi Danh Gia Nhập Giáo Xứ
Đơn Xin Rửa Tội
Phiếu Cam Kết Dấng Cung Hàng Tuần
Đơn Đổi Địa Chỉ
Đơn Cây Sự Sống

 

Sau khi điền đơn, xin vui long nộp đơn tại văn phòng chính xứ, hay là FAX (972-446-9551), hoặc sử dụng các trình mẫu bên dươi:

 

Liên Lạc

Bắt buộc *

  Refresh Captcha  
   

 
© 2009-2023 Giáo Xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu, All Rights Reserved.
Giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu
2121 N. Denton Drive Carrollton, Texas 75006
972-446-3461 (Văn Phòng) 520-465-4414 (Khẩn Cấp) 972-242-8360 (Nhà Xứ) 972-446-9551 (Fax)