SINH HOẠT ĐOÀN THỂ


 

Giáo xứ Thánh Tâm không chỉ là nơi qui tụ giáo dân trong các thánh lễ ngày thường và Chúa nhật, nhưng còn là nơi gặp gỡ và sinh hoạt của các đoàn thể Công giáo trong Giáo xứ. Mục đích sinh hoạt của các đoàn thể này là để giáo dân, dưới sự hướng dẫn của Cha chánh xứ, có cơ hội giúp nhau thăng tiến đời sống đức tin, đạo đức, và cộng tác vào sự phát triển chung của Giáo xứ. Giáo hội cũng khuyến khích những người Kitô hữu hãy sốt sắng tham dự các thánh lễ, cầu nguyện, và tham gia sinh hoạt trong các đoàn thể Công giáo.

 

Giáo xứ Thánh Tâm luôn luôn mở rộng vòng tay đón mời các giáo dân vào sinh hoạt trong các đoàn thể sau đây: • Giáo Lý Dự Tông & Dự Bị Hôn Nhân
  Cô Trần Lệ Hiền (972) 740-6597
 • Đoàn Liên Minh Thánh Tâm
  Ông Trần Văn Xếp (214) 763-5554
 • Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
  Bà Bùi Thị Hường (972) 394-5674
 • Ca Đoàn Chúa Ba Ngôi
  Ông Trần Đại Phước (214) 402-0614
 • Ca Đoàn Phục Sinh
  Ông Ðỗ Văn Hiệp (214) 636-6575
 • Ca Đoàn Ngôi Lời
  Ông Vũ Huy Khanh (469) 371-3988
 • Ban Thánh Thư
  Ông Phạm Hoàng Nghi (972) 394-8905
 • Ban Tiếp Dẫn
  Ông Lương Văn Đẩu (394) 315-9271
 • Ban Ẩm Thực
  Ông Nguyễn Lý Minh (972) 567-6207
 • Ban Lễ Sinh
  Thầy Phó tế Phaolô Nguyễn Hoàng Vũ, C.Ss.R. (469) 346-5779
  Anh Phạm Tuấn (469) 774-8618
 • Ban Trật Tự
  Anh Nguyễn An (Định) (214) 404-0635
  Anh Nguyễn Bẩy (214) 991-5393
  Anh Đỗ Thắng (Paul) (714) 390-1987
 • Trường Giáo Lý Việt Ngữ Tôma Thiện
  Thầy Phó tế Phaolô Nguyễn Hoàng Vũ, C.Ss.R. (469) 346-5779
 • Hội Thánh Gia
  Chị Trần Hà (972) 679-8723
  Anh Nguyễn Văn Thi (817) 907-4255
  Anh Nguyễn Đặng Sỹ (214) 317-5920
 • Thiếu Nhi Thánh Thể
  Anh Nguyễn Xuân Thanh (972) 322-0613 
© 2009-2023 Giáo Xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu, All Rights Reserved.
Giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu
2121 N. Denton Drive Carrollton, Texas 75006
972-446-3461 (Văn Phòng) 425-212-7144 (Khẩn Cấp) 972-242-8360 (Nhà Xứ) 972-446-9551 (Fax)