Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Mục Đich Của Đoàn

Ø 
Thăng tiến đời sống cầu nguyện và tôn vinh Thánh Tâm Chúa Giêsu

Ø Thăm viếng an ủi nhau lúc ốm đau hoạn nạn trong tình huynh đệ
Ø Cộng tác với cha Giám Quản và HĐMV trong việc xây dựng và phát triển giáo xứ


Chương Trình Sinh Hoạt
 1. Đền Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu
  • Tham dự giờ chầu Thánh Thể vào thứ sáu đầu tháng
 2. Mừng lễ Quan Thầy
  • Mừng lễ Quan Thầy
   • Mừng chung với giáo xứ
   • Nghi thức: Thánh giá, cờ đoàn và đoàn LMTT rước cha chủ tế đi lên cung thánh.
  • Lễ Chúa Giêsu là Vua
   • Nghi thức: Thánh giá, cờ đoàn và đoàn LMTT rước cha chủ tế đi lên cung thánh.
   • Nghi thức tân đoàn viên LMTT tuyên hứa (trong thánh lễ)
 3. Công Tác Giúp Giáo Xứ
  • Tùy theo nhu cầu của giáo xứ và khả năng của đoàn.
 4. Y Phục
  • Áo sơ mi trắng, cà vạt đỏ (không sọc hoặc hoa) veston sám đậm, huy hiệu đeo bên trái bâu áo veston.
 5. Niên Liễm
  • Mỗi năm $20
 6. Họp Mặt
  • Mỗi tháng một lần, hoặc tuỳ theo nhu cầu của đoàn.
 7. Thăm Viếng
  • Ban Điều Hành & các đoàn viên (nếu có thể được) sẽ thăm viếng an ủi
   • Khi đoàn viên, phối ngẫu của đoàn viên ốm đau hoạn nạn
   • Những trường hợp đặc biệt được Giám Quản/Cha Giám Đốc phê chuẩn
 8. Đoàn Viên Qua Đời
  • Đoàn gởi vòng hoa, xin lễ vào thứ sáu đầu tháng, và đọc kinh tại nhà quàn
  • Đoàn mặc đồng phục và xếp hàng giàn chào trong nhà thờ
  • Cờ đoàn trong nhà thờ và ngoài huyệt
  • Đoàn xin một lễ cho các đoàn viên qua đời vào tháng các linh hồn
 9. Phối Ngẫu Của Đoàn Viên Qua Đời
  • Đoàn xin lễ & đọc kinh tại nhà quàn
  • Đoàn mặc đồng phục và xếp hàng giàn chào trong nhà thờ
  • Cờ đoàn trong nhà thờ và ngoài huyệt
 10. Cha Mẹ (ruột) Đoàn Viên Qua Đời
  • Đoàn xin lễ cho cha mẹ của đoàn viên khi qua đờ
 
 
© 2009-2023 Giáo Xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu, All Rights Reserved.
Giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu
2121 N. Denton Drive Carrollton, Texas 75006
972-446-3461 (Văn Phòng) 425-212-7144 (Khẩn Cấp) 972-242-8360 (Nhà Xứ) 972-446-9551 (Fax)