LỊCH SỬ HÌNH THÀNH GIÁO XỨ THÁNH TÂM
I - Sơ Khai

Trên hơn một thập niên (1976-1986) một số gia đình Công giáo Việt Nam định cư tại vùng North Dallas, Farmers Branch, và Carrollton đã tham dự thánh lễ Việt Nam hàng tuần tại nhà thờ St. Pius. Lúc đầu sơ khai với một nhóm rất nhỏ được Cha Phêrô Phan Ðình Cho hướng dẫn. Sau một thời gian, Cha cố Philip Huỳnh Tòa từ Columbus, Ohio về Dallas và được Ðức Giám mục Giáo phận chấp thuận cho ngài giúp dân Việt Nam trong vùng. Từ đó, cộng đoàn Công giáo Việt Nam Dallas được hình thành. Sau khi ngài về hưu, Cha Augustinô Nguyễn Huy Tưởng thay thế để giúp cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Dallas.

 

II - Thành Lập Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam vùng Farmers Branch - Carrollton

Ngày 12/6/1986 Linh mục Joseph Nguyễn Vân Sơn, Linh mục Việt Nam duy nhất thuộc Giáo phận Dallas, được lệnh thuyên chuyển từ Giáo xứ St. John Nepomucene vùng Ennis, Texas về Giáo xứ Mary Immaculate ở Farmers Branch, Texas. Lúc này số giáo dân Việt Nam tham dự thánh lễ Mỹ tại nhà thờ Mary Immaculate cũng khá nhiều; tuy vậy, anh chị em Việt Nam vẫn tham dự thánh lễ Việt Nam tại nhà thờ St. Pius vào những Chúa nhật đầu tháng, vì không có thánh lễ Việt Nam tại xứ Mary Immaculate. Sau một thời gian, vì số giáo dân tham dự Thánh Lễ Mỹ tại nhà thờ Mary Immaculate khá đông, nên anh chị em đã xin phép thành lập một chi nhánh Cộng đồng Công giáo Việt Nam vùng Farmers Branch, Carrollton, North Dallas, và Lewisville. Quyết định đã được thỏa mãn vào dịp Lễ Phục Sinh năm 1987. Ông Nguyễn Thế Sức được bầu làm chủ tịch cho những anh chị em giáo dân trong vùng. Cha xứ nhà thờ Mary Immaculate chấp thuận có thánh lễ Việt Nam lúc 4:00 chiều, Cha cố Philip Huỳnh Tòa tới dâng thánh lễ một tháng một lần. Sau khi Cha cố Philip Huỳnh Tòa về hưu, Cha Augustịnô Nguyễn Huy Tưởng thay thế và thánh lễ 4:00 giờ chiều mỗi tháng một lần đã được thay đổi thành mỗi tuần một lần. Trong thời điểm này, Cha Joseph Nguyễn Vân Sơn đang phục vụ Giáo xứ Mary Immaculate chỉ thuần túy làm việc cho người Hoa Kỳ mà thôi, vả lại, Cha Joseph Nguyễn Vân Sơn đang được Giáo phận gửi đi học ngành thần học và tu đức tại đại học USF và Berkley, California, nên Ðức Giám mục Giáo phận không muốn ngài trực tiếp làm việc cho cộng đoàn Việt Nam.

III - Phát Triển Cộng Ðoàn

Ngày 20/6/1988, vì lý do thuyên chuyển các Linh mục trong Giáo phận, Cha Joseph Nguyễn Vân Sơn được lệnh thuyên chuyển tới Giáo xứ St. Patrick. Trong thời gian này, số giáo dân Việt Nam tham dự thánh lễ tại nhà thờ Mary Immaculate mỗi ngày một thêm đông, và Cha Augustinô Nguyễn Huy Tưởng cũng rất bận rộn với anh chị em Việt Nam trong Giáo xứ St. Pius., vì thế Ðức Giám mục Thomas Tschoepe đã chỉ định Cha Joseph Nguyễn Vân Sơn đang phục vụ tại St. Patrick, kiêm luôn việc phục vụ cho anh chị em Công giáo Việt Nam tại vùng North Dallas, Farmers Branch, Carrollton, Irving và Lewisville.


Cha Joseph Nguyễn Vân Sơn đã điều đình với Giáo xứ Mary Immaculate để song song với thánh lễ Việt Nam mỗi tuần một lần vào lúc 4:00 chiều Chúa nhật, còn có những tổ chức sinh hoạt cho Cộng đoàn Việt Nam. Tinh thần anh chị em lên cao, và nhiều người đã đến sinh hoạt với Cộng đoàn Việt Nam. Mặc dù lúc đó Cha Joseph Nguyễn Vân Sơn đang phục vụ tại St. Patrick, nhưng ngài đã cố gắng thu xếp để mỗi chiều Chúa nhật tới với anh chị em Việt Nam. Cha đã mở những khóa học hỏi Kinh thánh và Giáo lý Hôn nhân cho các anh chị em giới trẻ sau mỗi thánh lễ, và kết quả rất khả quan.


Vì sự di chuyển và chương trình mục vụ của Giáo xứ St. Patrick và của Cộng đồng Việt Nam rất bất tiện cho một Linh mục một chốn đôi quê, nên ngày 30/ 5/1990, Ðức Giám mục Thomas Tschoepe một lần nữa lại thuyên chuyển Cha Joseph Nguyễn Vân Sơn từ St. Patrick về phục vụ lại Giáo xứ Mary Immaculate và kiêm chức vụ Quản nhiệm Cộng đồng Công giáo Việt Nam.


Từ năm 1990 với sự phục vụ trực tiếp của Cha Joseph Nguyễn Vân Sơn và cùng với sự lớn mạnh của Cộng đoàn, Cha đã thành lập Hội đồng mục vụ, ban tài chánh, và các hội đoàn như đoàn Liên Minh Thánh Tâm, hội các Bà mẹ Công giáo, đoàn Thanh niên, các lớp Giáo lý cho người lớn, các lớp Giáo lý Tân tòng và các khóa Giáo lý dự bị Hôn nhân, các lớp Giáo lý và Việt ngữ cho các em nhỏ trong Cộng đoàn học từ 2:00pm tới 3:50pm chiều Chúa nhật. Các hội đoàn có nhiều cơ hội để sinh hoạt, đặc biệt là đoàn Thanh niên: tổ chức những buổi picnic, cắm trại, những buổi văn nghệ Tết Trung thu, các thánh lễ giới trẻ và văn nghệ vào những dịp Giáng Sinh và những dịp Hội chợ Tết Việt Nam.....


Ðể có một chiều hướng sinh hoạt và có một Thánh Quan thầy cho Cộng đoàn, bản nội quy Cộng đoàn được hình thành để giúp sinh hoạt được uyển chuyển và theo đúng Giáo luật, cũng như đường hướng của Giáo phận. Cộng đoàn cũng đã lấy Thánh Tâm Chúa Giêsu làm Quan thầy cho Cộng đoàn.


IV - Từ Cộng Ðoàn Tiến Tới Giáo Xứ Việt Nam

Vào dịp lễ Giáng Sinh 1996, trong bài giảng lễ Vọng Giáng Sinh, Cha Joseph Nguyễn Vân Sơn đã ngỏ ý với toàn thể anh chị em giáo dân về việc thành lập một Giáo xứ Việt Nam cho những anh chị em trong vùng Farmers Branch, Carrollton, North Dallas, Irving và Lewisville. Nhã ý này đã được toàn thể giáo dân hưởng ứng một cách mạnh mẽ và hân hoan đợi chờ.


Thế là việc xúc tiến thủ tục xin phép Ðức cha, cũng như Giáo xứ Mary Immaculate, đồng thời xúc tiến chương trình gây quỹ để tạo mãi thánh đường. Việc đầu tiên là tổ chức bán phở mỗi Chúa nhật đầu tháng ngay sau thánh lễ Việt Nam (vì lúc đó Cộng đoàn đang lệ thuộc vào chương trình của nhà thờ Mary Immaculate). Ðây là giai đoạn vừa vui mừng phấn khởi, vừa mệt mỏi, vừa lo lắng và vừa phải đương đầu với những dư luận, những ý kiến không mấy cộng tác cho công việc.


Sau khi Cha Joseph Nguyễn Vân Sơn đã nhận được sự chấp thuận của Ðức cha Charles Grahmann cho thành lập Giáo xứ Thể Nhân, Cộng đoàn một mặt xúc tiến chương trình quyên góp. Ban Hội đồng mục vụ hợp tác với các đoàn thể bắt đầu đi gõ cửa từng gia đình, một mặt Cha Quản nhiệm cùng với một số ông trong ban Hội đồng đã đi tới những cộng đoàn vùng Houston, Port Arthur, New Orleans, Baton Rouge, Morgan, Louisiana để quyên tiền, mặt khác phải liên lạc cơ quan giúp mua bán nhà thờ để kiếm tìm cơ sở. Bất cứ công việc nào cũng có những khó khăn của nó. Nhưng với ơn Chúa và sự cộng tác đắc lực của ban Hội đồng và các đoàn thể, cộng thêm sự hưởng ứng quảng đại của một số lớn gia đình trong Cộng đoàn mà đường đi tuy gặp trở ngại, nhưng rồi cũng đã tới nguồn.


Trên hơn một năm cầu nguyện và làm việc, chúng ta đã mua được cơ sở của anh chị em Tin lành giáo phái Church of Christ - cơ sở này đã không còn sinh hoạt đều đặn và số tín hữu cũng không còn nhiều, nên họ muốn bán đi để kiếm một nơi nhỏ hơn - sau khi lãnh ý của Tòa Giám mục cũng như được sự chấp thuận của Ðức cha.


Ngày 19/10/1998 Ðức Giám mục Grahmann ký closing. Ðây là ngày đánh dấu một thời điểm mới, thời điểm của hy vọng và tự chủ. Vì từ đây Giáo dân Việt Nam đã có một thánh đường biệt lập riêng cho chính mình.


Lúc đầu một số người có vẻ ít hài lòng vì cơ sở không được mới và sạch sẽ (cơ sở trước đó là nôi những anh chị em da mầu sinh hoạt). Nhưng vì cơ sở này hợp với túi tiền và có nhiều đất, rộng rãi cho người Việt Nam chúng ta thích tổ chức, và rước kiệu. Vả lại, nếu chúng ta không mua cơ sở này, thì sẽ không có nơi nào để chúng ta mua, vì chẳng có nhà thờ Tin lành nào trong vùng muốn bán.


Ngày 30/10/1998 ông kiến trúc sư Trần Văn Hợp và anh Nguyễn Văn Tâm từ New Orleans lên để điều nghiên và giúp Cộng đoàn tu sửa lại ngôi thánh đường. Thế là việc tu bổ lại cơ sở này bắt đầu vào đầu tháng 11/1998. Nhờ tinh thần anh chị em giáo dân lúc đó phấn khởi, nhờ sự cộng tác đặc biệt của ông kiến trúc sư Trần Văn Hợp phối hợp cộng tác và nhờ Hội Catholic Foundation yểm trợ một số ngân quỹ $75,000.00 mà chúng ta xúc tiến công việc nhanh chóng. Phải nói rằng đây là điểm son cho Cộng đoàn vì trong tiến trình tu sửa lại cơ sở, một số lớn giáo dân đã làm tất cả mọi công việc, ngoại trừ một vài vấn đề chuyên môn cần phải thuê người ngoài.


Thánh lễ đầu tiên tại cơ sở mới này là dịp lễ vọng Giáng Sinh 1998, tuy còn ngổn ngang trăm sự, nhưng số người tham dự thánh lễ đầu tiên tại cơ sở này rất đông và vui mừng vì họ đã có một ngôi thánh đường riêng cho họ. Tất cả phụng vụ đều bằng tiếng Việt, và giờ giấc theo ý muốn của Cộng đoàn.


V - Giai Ðoạn Chính Thức Là Giáo Xứ Việt Nam

Ngày 1/1/1999 Cộng đoàn Việt Nam chúng ta chính thức chấm dứt sinh hoạt tại Giáo xứ Mary Immaculate.


Ngày 3/1/1999 Ðức Giám mục Grahmann tới thánh đường mới để làm lễ tấn phong Cha Joseph Nguyễn Vân Sơn là Linh mục chính xứ đầu tiên của Giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trong thánh lễ, Ðức Giám mục tuyên đọc sắc lệnh thành lập Giáo xứ Thể Nhân: Giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu được ký ngày 1/1/1999. Theo sắc lệnh này thì Giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu trở thành một Giáo xứ ngang hàng với tất cả các Giáo xứ trong Giáo phận và được hưởng tất cả các quy chế về quyền lợi cũng như bổn phận của một Giáo xứ trong Giáo phận.


Ngày 18/6/1999 Ðức cha Grahmann một lần nữa đã tới để thánh hiến ngôi thánh đường của Giáo xứ Thánh Tâm. Cũng trong dịp này toàn thể Giáo xứ đã cùng với Ðức Giám mục dâng lên Thiên Chúa, Ðức Mẹ và Thánh Cả Giuse tấm lòng tạ ơn vì những hồng ân mà Giáo xứ đã được lãnh nhận, đồng thời cũng cảm tạ và cầu nguyện cho tất cả những ân nhân đã và đang cộng tác yểm trợ cho Giáo xứ. Vì thế khẩu hiệu của ngày lễ thánh hiến thánh đường là: HỒNG PHÚC TỰ THIÊN.


Chúng ta dâng lời cảm tạ Thiên Chúa đã thương ban cho Giáo xứ Thánh Tâm nhiều hồng ân rất đặc biệt. Và cũng nhờ địa lợi, nhân hòa, mà từ con số trên 200 gia đình lúc thành lập Giáo xứ năm 1990 tới nay đã có trên 400 gia đình. Chúng ta cũng đã mua thêm được 2 mẫu đất, xây lại bãi đậu xe rộng rãi và khang trang. Các hội đoàn và các chương trình Giáo lý, Việt ngữ cho các em tiến hành rất tốt đẹp. Hy vọng rằng với hồng ân Chúa thương ban và sự cộng tác nhiệt tâm của Dân Chúa, Giáo xứ sẽ phát triển mạnh hơn về cả tinh thần, thiêng liêng và hình thức.


Mõ Làng ghi nhận

 

 
© 2009-2023 Sacred Heart of Jesus Parish, All Rights Reserved.
Sacred Heart of Jesus Parish
2121 N. Denton Drive Carrollton, Texas 75006
972-446-3461 (Office) 425-212-7144 (Mobile) 972-242-8360 (Rectory) 972-446-9551 (Fax)