Gym Hours

- Monday 6:30 pm - 9:30 pm 

- Saturday 7:00 am - 10:00 am 

-  Saturday 3:00 pm - 6:30 pm

- Sunday 3:30 pm - 6:30 pm


Guidelines:
1. The main corridor is available for Ping Pong if and only if there's a minimum of 6 players.
2.  The gym is available for basketball and/or volleyball if and only if there's a minimum of 10 players.
3. The gym at Sacred Heart of Jesus Christ Catholic Church are for parish members only.
3. Dress appropriately.
4. No food nor drink in the gym.
5. Keep the gym clean.
6. All members must fill out the following form: Registration Form

Contacts:

Facility Manager : Anh Xếp,  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , 214-763-5554

Sport Hour Manager : Thầy Vương,  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , 469-855-5388

Sport Hour Manager : Mark Nguyễn,  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. , 469-826-1122

 
© 2009-2023 Giáo Xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu, All Rights Reserved.
Giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu
2121 N. Denton Drive Carrollton, Texas 75006
972-446-3461 (Văn Phòng) 425-212-7144 (Khẩn Cấp) 972-242-8360 (Nhà Xứ) 972-446-9551 (Fax)