Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha tháng 07/2020

Ý chung: Cầu cho gia đình của mỗi người trong chúng ta.

Xin Chúa ban cho các gia đình được tôn trọng và được đồng hành bằng tình yêu và lời góp ý chân thành.

Our Families
We pray that today's families may be accompanied with love, respect and guidance.


Đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót và chuỗi Mân Côi

Trong hoàn cảnh cả thế giới đang đối phó với cơn Đại dịch COVID-19 và trong Thánh Tâm từ ái của Chúa Giêsu, chúng ta cùng tiếp tục cầu nguyện cho nhau, cho những người bệnh, cho gia đình họ, cho mọi người cần có công việc để sinh sống, cho giáo xứ và toàn thế giới. Xin mời Quý vị cùng tham dự thông công lần chuỗi kính Lòng Chúa Thương Xót và Mân Côi từ 3:00 pm – 4:00 pm mỗi ngày. Nếu Quý vị nào muốn tham dự xin hãy gọi số điện thoại và bấm vào số tham dự dưới đây:

Số phone:          415-655-0001
Số tham dự:       126 006 9945#  và nhấn tiếp #

Quý vị có có thể tham dự bằng cách nhấn vô hình (WebEx icon)
  để tham dự trực tuyến và nghe được cả âm thanh người xướng và người thưa kinh.


Sau khi gia nhập vào đường dây gọi chung, xin đợi cho tới khi Cha Chính Xứ và mọi người có cơ hội tham gia đầy đủ để đọc kinh.

Lưu ý:  Nếu số điện thoại hoặc số tham dự thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo trên trang mạng của giáo xứ, tờ Hiệp Thông và qua email.


Rước Lễ Thiêng Liêng (Act of Spiritual Communion)

Trong lúc Đại dịch COVID-19 đang lan rộng, các giáo dân không thể đến nhà thờ lúc này để tham dự Thánh lễ và rước Mình Thánh Chúa. Chúng ta có thể đón rước Chúa thiêng liêng với lòng yêu mến khao khát ao ước được rước Chúa và giữ sự kết hiệp luôn luôn với Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúng ta có thể bày tỏ lòng ao ước và đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể cách thiêng liêng với lời kinh của Thánh Anphongsô như sau:

“Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong Bí Tích Mình Thánh. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao rước Chúa vào linh hồn con. Nhưng, bởi vì bây giờ con không thể rước Chúa được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng, chẳng khác gì như con được rước Chúa thật. Con xin đón rước Chúa, cùng kết hợp làm một với Chúa cho trọn. Xin Chúa đừng để con lìa bỏ Chúa bao giờ.”

My Jesus, I believe that You are present in the Blessed Sacrament. I love You above all things, and I desire to receive You into my soul. Since I cannot at this moment receive You sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace You as if You were already there and unite myself wholly to You. Never permit me to be separated from You. Amen.”  (Composed by St. Alphonsus Liguori) 


Kính viếng các đền Đức Mẹ và du ngoạn vùng St. Louis, MO và Hot Springs, AR (5 ngày 4 đêm, Aug 2-6, 2020)

Nếu điều kiện an toàn cho phép, cha xứ sẽ tổ chức 1 chuyến đi kính viếng 4 Đền thờ kính Đức Mẹ, các nhà thờ đẹp và địa điểm nổi tiếng thu hút ở St. Louis, MO và Du ngoạn ở Hot Springs, AR. Chuyến đi 5 ngày 4 đêm từ Chúa nhật, ngày 02/08 đến thứ Năm, ngày 06/08/2020.

Muốn tìm hiểu chi tiết, xin liên lạc với cha xứ, 520-465-4414.


Danh sách đóng góp cho chương trình quỹ xây dựng

Số thứ tự tiếp theo các tuần trước.

Tuần June 28, 2020
4282. [LADYOFLAVANG] Acct # 1290: Dâng cúng $2,000.00
4283. Acct # 1007: Dâng cúng $120.00
4284. Acct # 1671: Dâng cúng $500.00
4285. Acct # 1002: Pledge $3,000.00; Dâng cúng tiếp $50.00
4286. Acct # 1181: Pledge $7,000.00; Dâng cúng tiếp $180.00
4287. Acct # 1787: Pledge $13,000.00; Dâng cúng tiếp $20.00
4288. Acct # 1118: Pledge $4,000.00; Dâng cúng tiếp $300.00
4289. Acct # 1444: Dâng cúng $30.00
4290. Acct # 10177: Dâng cúng $5.00
4291. Acct # 1779: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $180.00
4292. Acct # 1233: Pledge $4,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
4293. Acct # 1489: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $500.00
4294. Acct # 1115: Pledge $2,000.00; Dâng cúng tiếp $400.00
4295. Acct # 1697: Pledge $720.00; Dâng cúng tiếp $50.00
4296. Acct # 1386: Dâng cúng $1,000.00
4297. Acct # 1329: Pledge $20,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
4298. Acct # 9107: Dâng cúng $5,000.00
4299. Acct # 1137: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
4300. Acct # 1883: Dâng cúng $2,100.00
4301. Acct # 1883: Dâng cúng $0.00
4302. Acct # 1953: Dâng cúng $30.00
4303. Acct # 1306: Dâng cúng $50.00
4304. Acct # 1292: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $1,240.00
4305. Acct # 1740: Dâng cúng $1,000.00
4306. Acct # 10178: Dâng cúng $1,000.00
4307. Acct # 1482: Dâng cúng $2,000.00
4308. Acct # 1019: Pledge $4,000.00; Dâng cúng tiếp $83.33
4309. Acct # 1507: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
4310. Acct # 1216: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $84.75
4311. Acct # 1318: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $50.00
4312. Acct # 1999: Dâng cúng $100.00
4313. Acct # 10176: Dâng cúng $50.00
4314. Acct # 2017: Dâng cúng $100.00
4316. Acct # 1032: Dâng cúng $100.00
4317. Acct # 1329: Pledge $20,000.00; Dâng cúng tiếp $300.00
______________________________

Tổng số dâng cúng cho chương trình quỹ xây dựng tuần June 28, 2020: $19,023.08.
 
© 2009-2020 Sacred Heart of Jesus Parish, All Rights Reserved.
Sacred Heart of Jesus Parish
2121 N. Denton Drive Carrollton, Texas 75006
972-446-3461 (Office) 520-465-4414 (Pager) 972-242-8360 (Rectory) 972-446-9551 (Fax)