ÐỌC SAU KINH CÁM ƠN

Lạy Chúa Giêsu Kitô, xin làm cho chúng con thành những người biết đem lại bình an cho đồng loại.

Nơi nào có oán ghét hận thù, xin giúp con xây dựng tình thương.
Nơi nào có khinh khi nhục mạ, xin giúp con mang lại thứ tha.
Nơi nào có mâu thuẫn bất đồng, xin giúp con nên người hòa giải.
Nơi nào có giả dối sai lầm, xin giúp con củng cố đức tin.
Nơi nào có nản chí sờn lòng, xin giúp con gieo niềm hy vọng.
Nơi nào có bóng tối mây mù, xin giúp con khơi nguồn ánh sáng.
Nơi nào có u sầu buồn bã, xin giúp con đem lại ủi an.

Amen

 
© 2009-2022 Giáo Xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu, All Rights Reserved.
Giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu
2121 N. Denton Drive Carrollton, Texas 75006
972-446-3461 (Văn Phòng) 520-465-4414 (Khẩn Cấp) 972-242-8360 (Nhà Xứ) 972-446-9551 (Fax)