PDF.  Array In Array  Email

KINH CÁM ƠN SAU KHI RƯỚC LỄ

Lạy ơn Ðức Chúa Giêsu nhân thay cam thay, này con sấp mình xuống trước mặt Chúa con, mà lấy lòng sốt mến hết sức cầu nguyện nài xin Chúa con dủ lòng thương ban cho con được lòng tin, lòng cậy, lòng kính mến cho sốt sáng, và lòng ăn năn cho thật, cùng dốc lòng chừa cho vững vàng, vì khi con suy ngắm năm dấu thánh Chúa con, thì con lo buồn đau đớn trong lòng lắm mà tưởng nhớ lời Tiên tri Ðaviđ xưa nói về Chúa con rằng: Nó sẽ đóng đanh chân tay Ta cùng đếm các xương Ta.

Lạy Chúa con, Chúa con định cho con phải chịu thế nào cách nào, và trong giờ chết con phải chịu phiền sầu đau đớn khốn cực bao nhiêu, thì nay con xin vui lòng theo ý Chúa con và vâng chịu như làm vậy.

Lạy Cha chúng con ở trên trời......Kính Mừng Maria đầy ơn phúc.....Sáng danh Ðức Chúa Cha........

**Ai chịu lễ xong mà đọc kinh này trước ảnh Chuộc Tội thì được ơn đại xá nhưng phải đọc thêm kinh gì hoặc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Kính Mừng và 1 kinh Sáng Danh cầu nguyện theo ý Ðức Giáo hoàng.**

 
© 2009-2016 Giáo Xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu, All Rights Reserved.
Giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu
2121 N. Denton Drive Carrollton, Texas 75006
972-446-3461 (Văn Phòng) 520-465-4414 (Khẩn Cấp) 972-242-8360 (Nhà Xứ) 972-446-9551 (Fax)