GLVN - Thông Báo

 

GHI DANH HỌC NĂM HỌC MỚI 2017- 2018

1. Về việc Ghi Danh cho mùa học tới, trường GLVN Tôma Thiện sẽ chỉ có bốn Chúa Nhật để đăng ký và được chia làm hai đợt:

Đợt I: April 2nd và April 9th (10:00 am - 3:00 pm)
Đợt II: July 23rd và July 30th (10:00 am - 1:00 pm)
Sau hai đợt đăng ký này, lệ phí sẽ tăng lên $20.

2. Để thuận tiện cho việc Ghi Danh, xin quý phụ huynh lấy tờ đơn về nhà để điền trước và mang theo cùng với Giấy rửa tội/ Sổ Gia Đình Công Giáo khi đăng ký cho con em.

3. Lưu ý:
a. Đơn Ghi Danh chỉ dành riêng cho những học sinh mới. Còn những em đang theo học tại Trường GLVN Tôma Thiện, nhà trường sẽ đưa một đơn riêng; trong đó, phụ huynh chỉ cần cập nhật thông tin và đóng học phí khi đi đăng ký vào những Chúa nhật đã nêu ở trên.

b. Riêng những em đăng ký cho lớp Kindergarden/ Mẫu Giáo phải đủ 5 tuổi (tính theo ngày Sept. 3rd, 2017)

GLVN ĐƠN GHI DANH 2017-2018
 
© 2009-2023 Giáo Xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu, All Rights Reserved.
Giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu
2121 N. Denton Drive Carrollton, Texas 75006
972-446-3461 (Văn Phòng) 425-212-7144 (Khẩn Cấp) 972-242-8360 (Nhà Xứ) 972-446-9551 (Fax)