GLVNLogo

Trường Giáo Lý Việt Ngữ Thánh Tôma Thiện


Tuyên Ngôn: Trường Giáo Lý Việt Ngữ Thánh Tôma Thiện được ủy thác cho việc hướng dẫn các em học sinh trở nên những người tín hữu Công giáo đạo đức, đồng thời giúp các em trau giồi Ngôn ngữ và Văn hóa Việt nam.

 

 

*** Lịch Niên Học 2022-2023

*** Nội Quy 2022-2023
 

  
© 2009-2023 Giáo Xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu, All Rights Reserved.
Giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu
2121 N. Denton Drive Carrollton, Texas 75006
972-446-3461 (Văn Phòng) 425-212-7144 (Khẩn Cấp) 972-242-8360 (Nhà Xứ) 972-446-9551 (Fax)