GLVN - Frontpage
GLVNLogo

Trường Giáo Lý Việt Ngữ ThánhTôma Thiện


Tuyên Ngôn: Trường Giáo Lý Việt Ngữ Thánh Tôma Thiện được ủy thác cho việc hướng dẫn các em học sinh trở nên những người tín hữu Công giáo đạo đức, đồng thời giúp các em trau giồi Ngôn ngữ và Văn hóa Việt nam.


  • Please click the links on the Main Menu on the left-hand side for addtional Information.

 

*** Lịch Niên Học 2016-2017

*** Nội Quy 2016-2017
 

Contact Information:

  • Thầy Phó tế Phaolô Nguyễn Hoàng Vũ, C.Ss.R. ( Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
  • Cô Nguyễn Bạch Phương (  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.  )


 
© 2009-2018 Giáo Xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu, All Rights Reserved.
Giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu
2121 N. Denton Drive Carrollton, Texas 75006
972-446-3461 (Văn Phòng) 520-465-4414 (Khẩn Cấp) 972-242-8360 (Nhà Xứ) 972-446-9551 (Fax)