Phụng Vụ Trong Tuần

8-12 Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm
9-12 Chúa Nhật II Mùa Vọng
10-12 Thứ Hai tuần II Mùa Vọng
11-12 Thánh Damasus
12-12 Lễ Đức Mẹ Guadalupe
13-12 Thánh Lucy
14-12 Thánh Gioan Thánh Giá
15-12 Thứ Bảy tuần II Mùa Vọng
16-12 Chúa Nhật III Mùa Vọng

Bí Tích

Bí Tích Rửa Tội
3:30 chiều thứ Bảy đầu tháng 
Bí Tích Giải Tội
4:00-5:00 chiều Thứ Bảy
Bí Tích Hôn Nhân
Liên lạc với Cha Xứ trước 6 tháng và phải có chứng chỉ đã học lớp dự bị hôn nhân.
Bí Tích Xức Dầu Thánh
Khi cần xin liên lạc với Cha Chính Xứ

Xin chào mừng quí vị ghé thăm Giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Giáo xứ có khoảng 650 gia đình Việt Nam tụ họp về đây hàng tuần vào các thánh lễ Chúa nhật và ngày thường. Giáo xứ trực thuộc Giáo phận Dallas, Texas và dưới sự hướng dẫn của Ðức Giám mục Edward J. Burns. Cha chính xư của chúng tôi là Linh mục Dominicô Phạm Trọng Phúc, C.Ss.R. Xin mời quí vị làm quen với các thành viên trong Hội đồng mục vụ, Hội đông tài chánh, các hội, và các đoàn của Giáo xứ.

Chương Trình Thánh Lễ:

Chúa Nhật: 5:30 (chiều Thứ Bảy), 9:00 và 11:00 sáng,
12:00 trưa (trong mùa học)
Ngày Thường: 6:30 chiều - Riêng sáng Thứ Bảy 8:00
Lễ Buộc: 6:30 (chiều ngày hôm trước) 9:00 sáng, 6:30 chiều

PayPal Giving Fund

 

Ban Thánh Thư

Sơ Nguyễn Thị Thu Hà sẽ là Trưởng Ban và anh Nguyễn Phúc sẽ là Phó Ban bắt đầu vào 1/1/2019. Xin quý vị trong Ban liên lạc với Sơ Hà và anh Phúc để biết lịch phân chia công bố Lời Chúa trong các thánh lễ.


Lễ Đức Maria Vô Nhiêm Nguyên Tội (8/12/2018)

Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội (ngày 8/12/2018): lễ trọng và buộc.

- Lễ vọng lúc 6:30 pm vào thứ Sáu (ngày 7 tháng 12, 2018)
- Lễ chính ngày vào thứ Bảy (ngày 8 tháng 12, 2018) lúc 8:00 am và 10:00 am.


Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2018

Chương trình Tĩnh Tâm từ Thứ Hai đến Thứ Tư (ngày 10-12/12/2018): 7:00 pm – 9:00 pm. Giáo xứ vẫn có Thánh lễ hằng ngày lúc 6:30 pm.  


Linh mục giảng thuyết: Đaminh Nguyễn Phi Long, C.Ss.R.


Giải Tội Mùa Vọng

Thứ Năm, ngày 13 tháng 12, 2018 từ 7:00 pm – 9:00 pm.


Thay đổi giờ lễ thứ Sáu, ngày 14/12/2018

Giờ lễ sẽ sớm hơn và vào lúc 6:00 pm vì cha xứ giúp đi giải tội ở Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.


Lễ Giáng Sinh

Lễ vọng, ngày 24/12/2018 lúc 5:30 pm (lễ Thiếu Nhi) và 8:00 pm (CĐ Phục Sinh hát Thánh ca Giáng sinh lúc 7:30 pm).  Lễ chính ngày, 25/12/2018 (Lễ trọng và buộc) lúc 10:00 am.


Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa

Lễ vọng, ngày 31/12/2018 lúc 6:30 pm.  Lễ chính ngày, 1/1/2019 (Lễ trọng và buộc) lúc 9:00 am và 11:00 am.  Có Chầu Thánh Thể 1 giờ vào ngày đầu name dương loch này lúc 8:00 am.


Sinh hoạt của Trường GLVN & Đoàn TNTT

Nghỉ học và nghỉ sinh hoạt của Trường GLVN, TNTT và không có Thánh lễ Thiếu Nhi (12:30 pm) vào các Chúa nhật ngày 23 và 30 tháng 12, 2018.  Chương trình học và sinh hoạt trở lại vào Chúa nhật ngày 6/1/2019.


Chương trình dâng cúng và  khác tên ghế nhà thờ mới

Quý vị có thể chọn dâng cúng và khắc tên gia đình mình dâng cúng trên Hàng Ghế Dài (dâng cúng $3,000/hàng) hay Hàng Ghế Ngắn (dâng cúng $2,000/hàng). Quý vị có thể dâng cúng một lần, hay dâng cúng trước và sẽ dâng cúng tiếp trong vòng 3 năm. Mọi chi tiết thắc mắc, có thể liên lạc với cha xứ hay Capital Campaign Committee.


Đổi giờ lễ chiều thứ Bảy (1/12/2018)

Trong ngày giáo xứ có Thánh lễ và Tiệc mừng Thọ / Thượng Thọ vào thứ Bảy, ngày 1/12/2018, Thánh lễ hàng tuần vào lúc 5:30 pm sẽ được cử hành sớm hơn vào lúc 5:00 pm.


Gia đình dâng của Lễ

** Thứ Bảy 08/12

Lễ 5:30 PM: Gia đình Bé Tư Nguyễn
** Chúa Nhật 09/12
Lễ 9 AM: Gia đình Dan Phạm
Lễ 11 AM: Gia đình Long Tế Trần

** Thứ Bảy 15/12
Lễ 5:30 PM: Gia đình Hoang Truc
** Chúa Nhật 16/12
Lễ 9 AM: Gia đình Danh Thu Nguyen
11 AM: Gia đình Mindy Quang Tran


Danh sách Gia Đình dâng hoa tạ ơn

Xin Cộng Đoàn tha thiết hiệp ý dâng lên Thiên Chúa và Mẹ Maria lòng tạ ơn cùng những ý nguyện của từng Gia Đình Dâng Hoa Tạ Ơn:

1. Dustin & Huyen Hoang - Dâng hoa Tạ Ơn
2. Ẩn Danh - Dâng hoa Tạ Ơn
3. Gia đình Phillip & Lisa Trần – Dâng hoa kính Đức Mẹ
4. Giuse Luong - Tạ Ơn
5. Võ Thanh Vân – Dâng hoa Tạ Ơn


Gia đình nhận chén thánh cầu cho ơn gọi

09/12: Gia đình Nguyễn Duy/Tề Mi


 

Một số chương trình của giáo xứ năm 2019

*Mừng kỷ niệm 20 năm thành lập giáo xứ: thứ Bảy, ngày 19/01/2019. Thánh lễ do Đức cha Phụ tá Greg Kelly chủ tế được cử hành vào lúc 5:00 pm và tiệc mừng sau đó ở Hội Trường Thánh Giuse lúc 7:00 pm. Các gia đình sẽ được nhận thiệp và xin phúc đáp lại cho Ban tổ chức hạn chót vào Chúa nhật, ngày 30/12/2018. Ban tổ chức: Ông Nguyễn Đức Tiên (214) 668-3899; Anh Nguyễn Thành Thomas (214) 315-0500; Chị Nguyễn Bạch Phương (469) 363-3650.

* Hội Chợ Tết Kỷ Hợi: thứ Bảy, ngày 2/2/2019

* Thánh lễ và tiệc mừng kỷ niệm thành hôn: thứ Bảy, ngày 16/2/2019

* Crawfish Festival: thứ Bảy, ngày 27/4/2019


Đêm Diễn Nguyện (15/12/2018)

Để chuẩn bị tâm hồn đón mừng đại lễ Giáng Sinh, Giáo xứ chúng ta sẽ tổ chức một Đêm Diễn Nguyện vào tối thứ Bảy, ngày 15/12/2018, từ 6:30 pm – 9: 00 pm, tại Hội trường Giáo xứ, với sự tham gia của các Hội Đoàn của giáo xứ.

 

Chương trình Đêm Diễn Nguyện gồm có bữa ăn tối vào lúc 7:15 pm do Giáo xứ khoản đãi.

Xin trân trọng kính mời quí ông bà và anh chị em vui lòng bỏ chút ít thời giờ đến tham dự để cùng hợp chung tâm tình đón mừng Chúa giáng sinh và để cổ vũ cho các tài năng trong Giáo xứ và tinh thần tập dượt của các Ban/Hội.


Danh sách đóng góp cho chương trình quỹ xây dựng

(Số thứ tự tiếp theo các tuần trước đó.)

Tuần December 02, 2018

1055. Acct # 1523: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $200.00
1056. Acct # 1372: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $138.88
1057. Acct # 1507: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
1058. Acct # 1216: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $84.75
1059. Acct # 1126: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $60.00
1060. Acct # 1795: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
1061. Acct # BNB: Dâng cúng$4,536.00
1062. Acct # 1809: Pledge $1,000.00;Dâng cúng$1,000.00
1063. Acct # 1881: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $60.00
1064. Acct # 1848: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
1065. Acct # 1618: Pledge $3,600.00; Dâng cúng tiếp $100.00
1066. Acct # 1949: Dâng cúng $100.00
1067. Acct # 1168: Dâng cúng $20.00
1068. Acct # 1483: Dâng cúng $20.00
1069. Acct # 1479: Dâng cúng $100.00
1070. Acct # 1233: Pledge $4,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
1071. Acct # 1684: Dâng cúng $20.00
1072. Acct # 1779: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $60.00
1073. Acct # 1839: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $200.00
1074. Acct # 1882: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $60.00
1075. Acct # 1492: Pledge $1,500.00; Dâng cúng tiếp $20.00
1076. Acct # 1035: Pledge $6,060.00; Dâng cúng tiếp $135.00
1077. Acct # 1444: Dâng cúng $20.00
1078. Acct # 1292: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $80.00
1079. Acct # 1752: Dâng cúng $10.00
1080. Acct # 1429: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
1081. Acct # 1767: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $20.00
1082. Acct # 1845: Pledge $7,200.00; Dâng cúng tiếp $120.00
1083. Acct # Ẩn Danh: Dâng cúng $300.00
1084. Acct # 1883: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
1085. Acct # 1416: Pledge $5,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
1086. Acct # Thùng Tiền: Dâng cúng $70.00
1087. Acct # 1062: Dâng cúng $20.00
1088. Acct # 1745: Pledge $4,000.00 ; Dâng cúng tiếp $10.00
1089. Acct # 1363: Dâng cúng $20.00
1090. Acct # 1675: Dâng cúng $5.00
1091. Acct # 1283: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $20.00
1092. Acct # 1138: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $40.00
1093. Acct # 1816: Pledge $10,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
1094. Acct # 1156: Pledge $12,000.00; Dâng cúng tiếp $200.00
1095. Acct # 1730: Pledge $8,000.00; Dâng cúng tiếp $133.00
1096. Acct # 1019: Pledge $4,000.00; Dâng cúng tiếp $30.00
1097. Acct # 1721: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
1098. Acct # 1412: Pledge $2,000.00; Dâng cúng tiếp $26.00
1099. Acct # 1058: Dâng cúng $100.00
1100. Acct # 1205: Dâng cúng $100.00
1101. Acct # 1148: Pledge $4,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
1102. Acct # 1857: Dâng cúng $200.00
1103. Acct # 1461: Dâng cúng $100.00
1104. Acct # 1223: Pledge $4,000.00; Dâng cúng tiếp $50.00
1105. Acct # 1678: Dâng cúng $20.00
1106. Acct # 1176: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
1107. Acct # 1176: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
1108. Acct # 1458: Pledge $9,000.00; Dâng cúng tiếp $300.00
________________________________________________________________

Cho đến  December 2, 2018: Tổng số hứa dâng cúng:  $1,775,691.37; Tổng số đã đóng góp cho Chương Trình Quỹ Xây Dựng: $1,008,475.38.


 

 
© 2009-2018 Giáo Xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu, All Rights Reserved.
Giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu
2121 N. Denton Drive Carrollton, Texas 75006
972-446-3461 (Văn Phòng) 520-465-4414 (Khẩn Cấp) 972-242-8360 (Nhà Xứ) 972-446-9551 (Fax)