Phụng Vụ Trong Tuần

20-5 Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
21-5 Lễ Đức Maria, Mẹ Hội Thánh
22-5 Thánh Rita Cascia
23-5 Thứ Tư trong tuần 7 mùa Thường Niên 
24-5 Thứ Năm trong tuần 7 mùa Thường Niên 
25-5 Thánh Bede Venerable;
Thánh Gregory VII;
Thánh Mary Magdalene de Pazzi
26-5 Thánh Philip Neri
27-5 Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

 

 

7-5: Thöù Hai trong tuaàn VI muøa Phuïc Sinh

8-5: Thöù Ba trong tuaàn VI muøa Phuïc Sinh

9-5: Thöù Tö trong tuaàn VI muøa Phuïc Sinh

10-5: Thöù Naêm trong tuaàn VI muøa Phuïc Sinh; Leã nhôù tuøy yù Thaùnh Damien de Veuster

11-5: Thöù Saùu trong tuaàn VI Phuïc Sinh

12-5: Thöù Baûy trong tuaàn VI Phuïc Sinh; Leã nhôù tuøy yù Thaùnh Nereus vaø Achilleus, Töû ñaïo; Thaùnh Pancras, Töû ñaïo

13-5: Chuùa Nhaät Leã Chuùa Leân Trôøi

Bí Tích

Bí Tích Rửa Tội
3:30 chiều thứ Bảy đầu tháng 
Bí Tích Giải Tội
4:00-5:00 chiều Thứ Bảy
Bí Tích Hôn Nhân
Liên lạc với Cha Xứ trước 6 tháng và phải có chứng chỉ đã học lớp dự bị hôn nhân.
Bí Tích Xức Dầu Thánh
Khi cần xin liên lạc với Cha Chính Xứ

Xin chào mừng quí vị ghé thăm Giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Giáo xứ có khoảng 600 gia đình Việt Nam tụ họp về đây hàng tuần vào các thánh lễ Chúa nhật và ngày thường. Giáo xứ trực thuộc Giáo phận Dallas, Texas và dưới sự hướng dẫn của Ðức Giám mục Edward J. Burns. Cha chính xư của chúng tôi là Linh mục Dominicô Phạm Trọng Phúc, C.Ss.R. Xin mời quí vị làm quen với các thành viên trong Hội đồng mục vụ của Giáo xứ.

Chương Trình Thánh Lễ:

Chúa Nhật: 5:30 (chiều Thứ Bảy), 9:00 và 11:00 sáng,
12:00 trưa (trong mùa học)
Ngày Thường: 6:30 chiều - Riêng sáng Thứ Bảy 8:00
Lễ Buộc: 6:30 (chiều ngày hôm trước) 9:00 sáng, 6:30 chiều

PayPal Giving Fund

 

Cung nghinh & đọc kinh tôn vương Đức Mẹ 

Những gia đình nào muốn rước tượng Đức Mẹ để đọc Kinh Tôn Vương hằng tuần lúc 6 giờ chiều Chúa nhật, xin liên lạc với Ông Sức (214) 552-7724 hoặc Anh Tiến (469) 230-6662.

* Chúa nhật 20/05/2018: Đọc kinh Kính Đức Mẹ lúc 6 giờ chiều tại GĐ C Lan & Hoàng. Địa chỉ: 1033 Apache Lake Dr., Carrollton, TX 75010 Điện thoại:(469) 441-5717.
* Chúa nhật 27/05/2018: Đọc kinh Kính Đức Mẹ lúc 6 giờ chiều tại GĐ AC Đức & Dung. Địa chỉ: 2033 Ash Hill Rd., Carrollton, TX 75007. Điện thoại:(469) 269-7960.


Mừng Bổn Mạng Giáo Xứ

Lễ Trọng Thánh Tâm Chúa Giêsu năm nay là vào thứ Sáu ngày 8 tháng 6, 2018. Giáo xứ mừng bổn mạng vào Chúa nhật, ngày 10 tháng 6, 2018. Sẽ có kiệu Thánh Thể vào lúc 8:30 am, trước Thánh lễ 9:00 am. Xin kính mời các hội đoàn và giáo dân cùng chung lòng thờ phượng kính yêu tham dự rước kiệu Thánh Thể này. Sau hai Thánh lễ Chúa nhật 9:00 am và 11:00 am, xin kính mời mọi người cùng ở lại dùng bữa ăn thân tình ở bên Hội Trường để chung vui mừng bổn mạng giáo xứ với nhau.


Họp Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo sẽ có họp vào tối thứ Sáu ngày 25 tháng 5 sau Thánh lễ 6:30 pm. Xin kính mời Quý vị hội viên tham dự.


Gia đình dâng của Lễ

**Thứ Bảy 19/5

Lễ 8:30 PM: Các em RLLĐ
**Chúa Nhật 20/5
Lễ 9 AM: Gia đình Phục Kim Nguyễn
Lễ 11 AM: Gia đình Sức Nguyễn

**Thứ Bảy 26/5
Lễ 8:30 PM: Gia đình Huyễn Đ. Nguyễn
**Chúa Nhật 27/5
Lễ 9 AM: Gia đình Thanh Đỗ
Lễ 11 AM: Các em lớp Thêm Sức


Danh sách Gia Đình dâng hoa tạ ơn

Xin Cộng Đoàn tha thiết hiệp ý dâng lên Thiên Chúa và Mẹ Maria lòng tạ ơn cùng những ý nguyện của từng Gia Đình Dâng Hoa Tạ Ơn:

1.Gia đình anh chi Hậu & Lan - Dâng hoa kính Đức Mẹ và Thánh Giuse
2.Tiến Thanh - Xin Tạ Ơn Đức Mẹ
3.Duy Hà - Dâng Hoa Tạ Ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse
4.Gia đình Đoàn & Huyền Hoàng- Dâng hoa Tạ Ơn
5.Bà Đầy - Dâng hoa Đức Mẹvà Thánh Giuse
6.Ẩn danh 1797 - Dâng hoa kính Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse
7.Anh Mười Nguyễn - Dâng hoa kính Đức Mẹ
8.Lê Văn Hóa - Dâng hoa kính Đức Mẹ và Thánh Giuse
9.Gia đình Võ Thành Tiến-Dâng hoa Đức Mẹ và Thánh Giuse
10.Lê Thị Nhạn - Dâng hoa Tạ Ơn & kính Đức Mẹ
11.Gia đình Nguyễn Trúc Linh - Dâng hoa kính Đức Mẹ và Thánh Giuse
12.Ẩn danh - Dâng hoa Kinh Đức Mẹ
13.Gia đình Khiêm Ân - Tạ Ơn, Kỷ niệm 22 năm thành hôn
14.Gia đình Ông Bà Đạt - Dâng hoa Đức Mẹ


Gia đình nhận chén thánh cầu cho ơn gọi

27/5: Gia đình Lê Văn Đang


 

Chầu Thánh Thể 24 giờ

Giáo xứ sẽ có chương trình đặc biệt chầu Thánh Thể liên tục 24 giờ từ chiều tối thứ Năm, ngày 7/6/2018, đến lễ chiều thứ Sáu, ngày 8/6/2018, là ngày lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, Bổn mạng của giáo xứ. Kính xin các đoàn thể, gia đình hay nhóm gia đình, cá nhân cố gắng thu xếp chọn lựa và ghi danh để có ít nhất là 2 người giữ 1 giờ chầu nào đó. Xin (các) cá nhân, gia đình, hội đoàn cùng tham gia vào chương trình hữu ích thiêng liêng này.

Chương trình tổng quát như sau:

  • Thứ Năm (7/6/2018):

. 5:30 pm: Giờ chầu chung của giáo xứ vào thứ Năm đầu tháng
. 6:30 pm: Thánh lễ
. 7:00 pm – 8:00 pm: bắt đầu giờ chầu liên tục (đoàn thể, nhóm gia đình, gia đình và cá nhân ghi danh để cho việc sắp xếp được tốt; giáo xứ muốn có ít nhất là 2 người chầu Thánh Thể trong giờ đó. Ghi danh vào giấy chương trình ở cuối nhà thờ)
. 8:00 pm – 9:00 pm: …. (xin ghi danh)

  • Thứ Sáu (8/6/2018): tiếp tục giờ chầu tối thứ Năm qua đêm đến 6:00 pm.

. 6:00 pm: giờ chầu chung của giáo xứ
. 6:30 pm: Thánh lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Sẽ thông báo sau về những lưu ý và hướng dẫn về các lãnh vực an toàn, ghi danh nhận trách nhiệm, phần đọc kinh lần chuỗi chung vào giờ nhất định nào đó, và chầu trong thinh lặng,...


Ân nhân cho chương trình gây quỹ xây dựng

Ngoài những con số đưa ra trong bảng chiết tính của giấy hứa, giáo xứ còn có sự khích lệ dâng cúng qua các mức như sau:

. Kim Cương / Diamond ($50,000 và hơn)
. Vàng / Gold ($35,000 và hơn)
. Bạc / Silver ($25,000 và hơn)
. Đồng / Bronze ($15,000 và hơn).

Giáo xứ mong có được nhiều ân nhân xa gần trợ giúp cho chương trình gây quỹ xây dựng của giáo xứ. Giáo xứ sẽ tính có Memorial Plaque hay Apreciation Plaque được gắn trong khuôn viên narthex của nhà thờ mới để khích lệ cho chương trình xây bãi đậu xe và nhà thờ mới của đợt dự tính 3 năm đầu..


 
© 2009-2018 Giáo Xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu, All Rights Reserved.
Giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu
2121 N. Denton Drive Carrollton, Texas 75006
972-446-3461 (Văn Phòng) 520-465-4414 (Khẩn Cấp) 972-242-8360 (Nhà Xứ) 972-446-9551 (Fax)