Weekly Liturgical

7/12 Weekday in Ordinary Time
7/13 St. Henry
7/14 15th Sunday in Ordinary Time
7/15 St. Bonaventura
7/16 Our Lady of Mount Carmel
7/17 Weekday in Ordinary Time
7/18 Weekday in Ordinary Time
7/19 Weekday in Ordinary Time
7/20 Weekday in Ordinary Time
7/21 16th Sunday in Ordinary Time

Sacraments

Baptism
3:30PM every First Saturday
Confession
4:00-5:00 PM Sat.
Holy Matrimony
Must have completed marriage preparatory classes and contact pastor 6 month prior
Annointment of the Sick
Please contact the pastor


Welcome to the Sacred Heart of Jesus parish website. Our parish consists of about 650 families, we all gather at Sacred Heart of Jesus Church to celebrate Sunday and daily Masses. The parish is part of the Diocese of Dallas under the guidance of the Most Reverend Edwards J. Burns. Our Pastor is Father Dominic Phuc Pham. We invite you to familiarize yourself with the ministries, pastoral council, organizations, and various activities of the parish.

Mass Schedule:

Saturday: 5:30PM Virgil Mass
Sunday: 9:00AM, 11:00AM,
 and 12:30PM (school in session)
Daily: 6:30 PM, 8:00AM (Sat.)
Holy Day of Obligation: 6:30PM (Eve), 9:00AM, 6:30PM

Parish Registration:
Please contact the parish office or download the registration form and submit on online.
PayPal Giving Fund

 

Cung nghinh & đọc kinh tôn vương Đức Mẹ 

Những gia đình nào muốn rước tượng Đức Mẹ để đọc Kinh Tôn Vương hằng tuần lúc 6 giờ chiều Chúa nhật, xin liên lạc với Ông Sức (214) 552-7724 hoặc Anh Tiến (469) 230-6662.

  • Chúa nhật 14/07/2019: Đọc kinh Kính Đức Mẹ lúc 6 giờ chiều tại GĐ AC Hoàng & Nga. Địa chỉ: 1805 South Crest Dr. Carrollton, TX 75006. Điện thoại: (469) 230-8772.
  • Chúa nhật 21/07/2019: Đọc kinh Kính Đức Mẹ lúc 6 giờ chiều tại GĐ AC Trương Duy. Địa chỉ: 1284 Coneflower Dr., Frisco, TX 75033. Điện thoại: (972) 369-4378.

Danh sách thành viên Hội Đồng Mục Vụ nhiệm kỳ 2019-2022

1. Giuse Nguyễn Thành Thomas, Chủ tịch HĐMV
2. Anna Nguyễn Bạch Phương, Phó chủ tịch HĐMV
3. Tôma Nguyễn Hoàng Duy, Phó chủ tịch HĐMV
4. Giuse Chu Minh Dũng
5. Têrêsa Đinh Paulina Phượng Liên
6. Maria Nguyễn Thu Hà
7. Giuse Vũ Huy Khanh
8. Gioakim Vũ Paul Minh
9. Giuse Timothy Thịnh Nguyễn


Danh sách thành viên Ban Thường Vụ

1. Giuse Nguyễn Thành Thomas, Chủ tịch HĐMV (6/2019-6/2022)
2. Anna Nguyễn Bạch Phương, Phó chủ tịch HĐMV (6/2019-6/2022)
3. Tôma Nguyễn Hoàng Duy, Phó chủ tịch HĐMV (6/2019-6/2022)
4. Nguyễn Ngọc-Dung Cecilia, Business Manager (Nhiệm kỳ 1/1/2019- 31/12/2020)
5. Đỗ Quang Thắng Paul, Chủ tịch HĐTC (Nhiệm kỳ 1/11/2018-30/6/2021)
6. Trần Văn Xếp: Facility Manager (Nhiệm kỳ đến 30/6/2021)
7. Nguyễn Kim Hoa: Đại diện Ban Nhà Bếp (Nhiệm kỳ đến 30/6/2021)


Cần thầy cô dạy Việt Ngữ

Trường GLVN Tôma Thiện cần thêm thầy cô giáo dạy Việt ngữ. Xin quý vị nào có lòng mong muốn dạy các em trong lãnh vực tiếng Việt và văn hóa Việt và muốn tìm hiểu thêm thì xin liên lạc với thầy Duy là Trưởng ban Việt ngữ của Trường Tôma Thiện ở số phone: (469) 543-7780


Ghi danh học năm học mới 2019-2020

1. Về việc ghi danh cho năm học 2019-2020, trường GLVN Tôma Thiện sẽ còn hai Chúa Nhật để ghi danh như sau: July 14, 2019 (10:00 am - 1:00 pm).
2. Lệ phí $140/em. Sau hai đợt ghi danh này, lệ phí sẽ tăng lên $20. Nếu tham gia Đoàn TNTT, đóng $30/em.
3. Để thuận tiện cho việc ghi danh, xin quý phụ huynh lấy tờ đơn về nhà để điền trước (ở cuối nhà thờ hoặc bên trường GLVN Tôma Thiện) và mang theo cùng với Giấy rửa tội/ Sổ Gia Đình Công Giáo khi ghi danh cho con em.

Lưu ý:
a) Đơn Ghi Danh chỉ dành riêng cho những học sinh mới. Còn những em đang theo học tại Trường GLVN Tôma Thiện, nhà trường sẽ đưa một đơn riêng; trong đó, phụ huynh chỉ cần cập nhật thông tin và đóng học phí khi đi ghi danh vào những Chúa nhật đã nêu ở trên.
b) Riêng những em ghi danh cho lớp Kindergarden/Mẫu Giáo phải đủ 5 tuổi (tính theo ngày Sept. 8th, 2019)


Gia đình dâng của Lễ

** Thứ Bảy 13/7
Lễ 5:30 PM: Gia đình Lộc Văn Nguyễn
** Chúa Nhật 14/7
Lễ 9 AM: Gia đình Alan Phạm
Lễ 11 AM: Gia đình TonyMai Nguyễn

** Thứ Bảy 20/7
Lễ 5:30 PM: Gia đình Hoàng Nhung
** Chúa Nhật 21/7
Lễ 9 AM: Gia đình Dan Phạm
Lễ 11 AM: Gia đình Xếp Hà Trần


Danh sách Gia Đình dâng hoa tạ ơn

Xin Cộng Đoàn tha thiết hiệp ý dâng lên Thiên Chúa và Mẹ Maria lòng tạ ơn cùng những ý nguyện của từng Gia Đình Dâng Hoa Tạ Ơn:

 

1. Gia đình Tiến Thanh - Dâng hoa Tạ Ơn
2. Chị Đài Young - Dâng hoa Đức Mẹ
3. Ẩn danh - Dâng hoa Tạ Ơn
4. Thịnh Nguyễn - Dâng hoa Tạ Ơn & Mừng Anniverasy
5. Gia đình Hoa Liễu - Dâng hoa kính Thánh Cả Giuse và Đức Mẹ.
6. Võ Thành Tiến - Dâng hoa Tạ Ơn
7. Phillip & Lisa Trần - Dâng hoa kính Đức Mẹ


Gia đình nhận chén thánh cầu cho ơn gọi

7/7: Gia đình Anh chị Trương


 

Ý chỉ truyền giáo của Đức Thánh Cha Tháng 7/2019

Ý chung: Cầu cho nền công lý toàn vẹn.
Xin cho các người hữu trách, xây dựng một nền công lý toàn vẹn, để bất công không còn chiếm ưu thế ở trên thế giới này.

The Integrity of Justice
That those who administer justice may work with integrity, and that the injustice which prevails in the world may not have the last word.


Golden Anniversary Mass

The Diocesan Golden Anniversary Mass celebrating 50 and 50+ Years of Marriage will be held on Saturday, August 17, 2019 at 2:00 p.m. at the Cathedral Shrine of the Virgin of Guadalupe. This celebration is for couples celebrating their 50th (married in 1969) or 50+ years of marriage (married in 1968 or before) in 2019.

Registration for this event is required and the deadline to register is Sunday, August 11, 2019.

Please note: Only the names of those registered by August 5th will be printed in the worship aid for this Mass.

For additional information please contact Elizabeth Cunningham at 214-379-2872 or This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


4th Annual Liturgy Boot Camp

The Office of Worship presents the 4th Annual Liturgy Boot Camp at St. Paul the Apostle Parish Center Friday, August 23rd from 2:00 p.m. to 8:00 p.m. and Saturday, August 24th from 8:30 a.m. to 3:30 p.m. This is a two day event for volunteers that help prepare for Mass, funerals, weddings, and other liturgical services, musicians, deacons, deacon-candidates, and anyone who wants to learn and do more in a parish. Registration and more information at https://www.cathdal.org/LBC2019.

Please refer questions to Elizabeth Cunningham at 214-379-2872 or This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .


Danh sách đóng góp cho chương trình quỹ xây dựng

Số thứ tự tiếp theo các tuần trước đó.

Tuần July 07, 2019

2338. Acct # 1142: Dâng cúng $10.00
2339. Acct # 1538: Dâng cúng $20.00
2340. Acct # 1429: Dâng cúng $100.00
2341. Acct # 1399: Dâng cúng $50.00
2342. Acct # 1409: Dâng cúng $200.00
2343. Acct # 1186: Dâng cúng $30.00
2344. Acct # 1881: Dâng cúng $60.00
2345. Acct # 1745: Dâng cúng $10.00
2346. Acct # 1945: Dâng cúng $10.00
2347. Acct # 1779: Dâng cúng $60.00
2348. Acct # 1709: Dâng cúng $100.00
2349. Acct # 1973: Dâng cúng $10.00
2350. Acct # 1290: Dâng cúng $50.00
2351. Acct # 1772: Dâng cúng $100.00
2352. Acct # 1618: Dâng cúng $100.00
2353. Acct # 1898: Dâng cúng $100.00
2354. Acct # 1848: Dâng cúng $100.00
2355. Acct # 1035: Dâng cúng $135.00
2356. Acct # 1292: Dâng cúng $80.00
2357. Acct # 1706: Dâng cúng $20.00
2358. Acct # 1855: Dâng cúng $10.00
2359. Acct # 1743: Dâng cúng $100.00
2360. Acct # 1623: Dâng cúng $10.00
2361. Acct # 1095: Dâng cúng $5.00
2362. Acct # 1872: Dâng cúng $10.00
2363. Acct # 1655: Dâng cúng $20.00
2364. Acct # 1839: Dâng cúng $200.00
2365. Acct # 1918: Dâng cúng $1,000.00
2366. Acct # 1406: Dâng cúng $100.00
2367. Acct # 1457: Dâng cúng $100.00
2368. Acct # 1223: Dâng cúng $50.00
2369. Acct # 1003: Dâng cúng $100.00
2370. Acct # 1176: Dâng cúng $100.00
2371. Acct # 1023: Dâng cúng $100.00
2372. Acct # 1497: Dâng cúng $1,100.00
2373. Acct # 1064: Dâng cúng $200.00
2374. Acct # 1993: Dâng cúng $500.00
2375. Acct # 1535: Dâng cúng $10.00
2376. Acct # 1156: Dâng cúng $200.00
2377. Acct # 1816: Dâng cúng $100.00
2378. Acct # 1508: Dâng cúng $100.00
2379. Acct # 1007: Dâng cúng $100.00
2380. Acct # 1412: Dâng cúng $26.00
2381. Acct # 1552: Dâng cúng $100.00
2382. Acct # 1138: Dâng cúng $40.00
2383. Acct # 1730: Dâng cúng $133.00
2384. Acct # 1857: Dâng cúng $200.00
2385. Acct # 1056: Dâng cúng $25.00
2386. Acct # 1087: Dâng cúng $100.00
2387. Acct # 1069: Dâng cúng $100.00
2388. Acct # 1188: Dâng cúng $1,000.00
2389. Acct # 1477: Dâng cúng $20.00
2390. Acct # 1443: Dâng cúng $20.00
2391. Acct # 1659: Dâng cúng $10.00
2392. Acct # 1063: Dâng cúng $10.00
2393. Acct # 1029: Dâng cúng $10.00
2394. Acct # 1675: Dâng cúng $10.00
2395. Acct # 10060-BNB: Dâng cúng $4,451.00
2396. Acct # 10060-BNB: Dâng cúng $3,722.00
________________________________________________________________

Tổng số dâng cúng cho chương trình quỹ xây dựng tuần tuần July 7, 2019: $15,537.00.


 

 
© 2009-2019 Sacred Heart of Jesus Parish, All Rights Reserved.
Sacred Heart of Jesus Parish
2121 N. Denton Drive Carrollton, Texas 75006
972-446-3461 (Office) 520-465-4414 (Pager) 972-242-8360 (Rectory) 972-446-9551 (Fax)