Weekly Liturgical

5/18 Easter Weekday
5/19 5th Sunday of Easter
5/20 Easter Weekday
5/21 Easter Weekday
5/22 Easter Weekday
5/23 Easter Weekday
5/24 Easter Weekday
5/25 Easter Weekday
5/26 6th Sunday of Easter

Sacraments

Baptism
3:30PM every First Saturday
Confession
4:00-5:00 PM Sat.
Holy Matrimony
Must have completed marriage preparatory classes and contact pastor 6 month prior
Annointment of the Sick
Please contact the pastor


Welcome to the Sacred Heart of Jesus parish website. Our parish consists of about 650 families, we all gather at Sacred Heart of Jesus Church to celebrate Sunday and daily Masses. The parish is part of the Diocese of Dallas under the guidance of the Most Reverend Edwards J. Burns. Our Pastor is Father Dominic Phuc Pham. We invite you to familiarize yourself with the ministries, pastoral council, organizations, and various activities of the parish.

Mass Schedule:

Saturday: 5:30PM Virgil Mass
Sunday: 9:00AM, 11:00AM,
 and 12:30PM (school in session)
Daily: 6:30 PM, 8:00AM (Sat.)
Holy Day of Obligation: 6:30PM (Eve), 9:00AM, 6:30PM

Parish Registration:
Please contact the parish office or download the registration form and submit on online.
PayPal Giving Fund

 

Cung nghinh & đọc kinh tôn vương Đức Mẹ 

Những gia đình nào muốn rước tượng Đức Mẹ để đọc Kinh Tôn Vương hằng tuần lúc 6 giờ chiều Chúa nhật, xin liên lạc với Ông Sức (214) 552-7724 hoặc Anh Tiến (469) 230-6662.

 • Chúa nhật 19/05/2019: Đọc kinh Kính Đức Mẹ lúc 6 giờ chiều tại GĐ AC Lưu Hiền Đức. Địa chỉ: 2033 Ash Hill, Carrollton, TX 75007. Điện thoại: (469) 835-4110.
 • Chúa nhật 26/05/2019: Đọc kinh Kính Đức Mẹ lúc 6 giờ chiều tại GĐ ÔB Nguyễn Ích. Địa chỉ: 3388 Sam Rayburn, Carrollton, TX 75007. Điện thoại: (702) 972-5888.

Thánh lễ truyền chức linh mục và mở tay

Thầy Phó tế Trần Lâm, C.Ss.R. và thầy Phó tế Nguyễn Cát, C.Ss.R. sẽ đón nhận chức thánh linh mục trong Thánh lễ Truyền Chức do Đức giám mục Greg Kelly chủ sự vào thứ Bảy, ngày 18/5/2019 lúc 1:00 pm ở nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Garland, TX. Vào Chúa nhật ngày 19/5/2019 lúc 9:00 am, tân linh mục Trần Lâm sẽ dâng Thánh lễ mở tay tại giáo xứ.


Chương trình cho lễ Thêm Sức

Vào thứ Bảy, ngày 25/5/2019, xin phụ huynh đưa các em trong lớp Thêm Sức đến nhà thờ vào lúc 9:30 am để các em sẽ lãnh nhận bí tích giao hòa. Lúc 11:00 am, xin những người đỡ đầu có mặt để tập dợt nghi thức chung với các em.

Vào Chúa nhật, ngày 26/5/2019, xin các em lớp Thêm Sức có mặt ở nhà thờ vào lúc 10:15 am để chuẩn bị cho Thánh lễ Thêm Sức vào lúc 11:00 am.


Discernment / Tìm hiểu Ơn Gọi

Are you between the ages of 18 - 35? Do you wonder what is God's plan for your life? Would you be open to the possibility that God is calling you to be a religious sister? If so, please consider attending a discernment retreat at the Sisters of Mary Queen convent in Irving, Texas from June 3 - June 8, 2019. Give God a chance - the possibilities are endless!

For more information, please text Sr Vân at 816-489- 6759 and/or check out our website at trinhvuong.org

Bạn đang tìm gì cho cuộc sống? Bạn có bao giờ nghĩ bạn có thể hợp với đời sống dòng không? Nếu bạn từ tuổi 18 - 35, bạn có thể tham dự tuần tìm hiểu ơn gọi ngày 03 tháng 06 đến ngày 08  háng 06, 2019. Hãy cho Chúa một cơ hội - để Chúa làm những việc kỳ công nơi bạn! Để lấy thêm chi tiết, xin text Sr Vân (816-489- 6759) hay ghé trang mạng trinhvuong.org


Gia đình dâng của Lễ

** Thứ Bảy 18/5
Lễ 5:00 PM: Gia đình Tập Nguyễn
** Chúa Nhật 19/5
Lễ 9 AM: Gia đình tân linh mục
Lễ 11 AM: Gia đình Dũng Kh Nguyễn

** Thứ Bảy 25/5
Lễ 5:00 PM: Gia đình BéTư Nguyễn
** Chúa Nhật 26/5
Lễ 9 AM: Gia đình Dũng Hằng
Lễ 11 AM: Các em Thêm Sức


Danh sách Gia Đình dâng hoa tạ ơn

Xin Cộng Đoàn tha thiết hiệp ý dâng lên Thiên Chúa và Mẹ Maria lòng tạ ơn cùng những ý nguyện của từng Gia Đình Dâng Hoa Tạ Ơn:

 

 • Gia đình Tiến Thanh - Dâng hoa Tạ Ơn
 • AC Hoàng Mai Nguyễn - Dâng hoa kính Thánh Giuse
 • Anh chị Hậu & Lan - Tạ Ơn Đức Mẹ và Thánh Giuse
 • John & Connie Do Nguyen - Dâng hoa kính Đức Mẹ,
 • Cầu cho LH Phêrô &Tạ ơn
 • Võ Thành Tiến - Dâng hoa Tạ Ơn
 • Gia đình Lực Anh - Dâng hoa kính Đức Mẹ
 • Phạm Đản - Dâng hoa Kính Chúa, Đức Mẹ, thương nhớ
 • LH Giuse & xin ơn như ý
 • Lê Văn Hóa - Dâng hoa Đức Mẹ
 • Chị Đài Young - Dâng hoa Đức Mẹ
 • Gia đình Hân Hoàng - Dâng hoa kính Đức Mẹ
 • Ẩn danh - Dâng hoa Đức Mẹ & Tạ ơn cha Bửu Diệp
 • Ẩn danh - Tạ ơn Ba Đấng và xin ơn hối cải
 • Ẩn danh - Dâng hoa Tạ Ơn

Gia đình nhận chén thánh cầu cho ơn gọi

12/5: Gia đình Lê Ba
26/5: Gia đình Nguyễn Vinh


 

Ý chỉ truyền giáo của Đức Thánh Cha Tháng 5/2019

Ý truyền giáo: Cầu cho Giáo hội tại Phi Châu trở nên men của sự hiệp nhất.

Nhờ nỗ lực của mỗi tín hữu, xin cho Giáo hội tại Phi Châu trở nên men và dấu chỉ hy vọng giữa các dân tộc tại lục địa này.

The Church in Africa, a Seed of Unity
That the Church in Africa, through the commitment of its members, may be the seed of unity among her peoples and a sign of hope for this continent.Danh sách đóng góp cho chương trình quỹ xây dựng

(Số thứ tự tiếp theo các tuần trước đó.)

Tuần May 12, 2019

2015. Acct # 1516: Dâng cúng $50.00
2016. Acct # 1443: Dâng cúng $20.00
2017. Acct # 1118: Dâng cúng $200.00
2018. Acct # 1058: Dâng cúng $80.00
2019. Acct # 1275: Dâng cúng $20.00
2020. Acct # 1743: Dâng cúng $160.00
2021. Acct # 1804: Dâng cúng $5.00
2022. Acct # 1964: Dâng cúng $5.00
2023. Acct # 1245: Dâng cúng $100.00
2024. Acct # 1050: Dâng cúng $100.00
2025. Acct # 1295: Dâng cúng $250.00
2026. Acct # 1156: Dâng cúng $200.00
2027. Acct # 1285: Dâng cúng $500.00
2028. Acct # 1138: Dâng cúng $40.00
2029. Acct # 1875: Dâng cúng $20.00
2030. Acct # 1023: Dâng cúng $100.00
2031. Acct # 1325: Dâng cúng $20.00
2032. Acct # 1368: Dâng cúng $20.00
2033. Acct # 1659: Dâng cúng $10.00
2034. Acct # 10059: Dâng cúng $102.00
2035. Acct # 1721: Dâng cúng $100.00
2036. Acct # 1515: Dâng cúng $500.00
2037. Acct # 1069: Dâng cúng $100.00
2038. Acct # Ẩn Danh: Dâng cúng $1,000.00
2039. Acct # 10030: Dâng cúng $50.00
2040. Acct # 1807: Dâng cúng $100.00
2041. Acct # 1765: Dâng cúng $100.00
2042. Acct # 1946: Dâng cúng $100.00
2043. Acct # 1342: Dâng cúng $60.00
2044. Acct # 1778: Dâng cúng $30.00
2045. Acct # 1795: Dâng cúng $100.00
2046. Acct # 1592: Dâng cúng $100.00
2047. Acct # 1215: Dâng cúng $100.00
2048. Acct # 1825: Dâng cúng $100.00
2049. Acct # 1968: Dâng cúng $100.00
2050. Acct # 1745: Dâng cúng $100.00
2051. Acct # 1571: Dâng cúng $100.00
2052. Acct # 1332: Dâng cúng $100.00
2053. Acct # 1142: Dâng cúng $100.00
2054. Acct # 1616: Dâng cúng $100.00
2055. Acct # 1626: Dâng cúng $129.00
2056. Acct # 1572: Dâng cúng $100.00
2057. Acct # 1977: Dâng cúng $250.00
________________________________________________________________

Tổng số dâng cúng cho chương trình quỹ xây dựng tuần May 12, 2019: $5,621.00.


 

 
© 2009-2019 Sacred Heart of Jesus Parish, All Rights Reserved.
Sacred Heart of Jesus Parish
2121 N. Denton Drive Carrollton, Texas 75006
972-446-3461 (Office) 520-465-4414 (Pager) 972-242-8360 (Rectory) 972-446-9551 (Fax)