Phụng Vụ Trong Tuần

10-11 Thánh Lê-ô Cả
11-11 Chúa Nhật tuần 32 Thường Niên 
12-11 Thánh Josaphat
13-11 Thánh Frances Xavier Cabrini
14-11 Thứ Tư tuần 32 Thường Niên
15-11 Thánh Albert Cả
16-11 Thánh Margaret Scotland
Thánh Gertrude
17-11 Thánh Elizabeth Hungary
18-11 Chúa Nhật tuần 33 Thường Niên

29-10: Thöù Hai tuaàn 30 Thöôøng Nieân

30-10: Thöù Ba tuaàn 30 Thöôøng Nieân

31-10: Thöù Tö tuaàn 30 Thöôøng Nieân

1-11: Thöù Naêm, Leã Caùc Thaùnh Nam Nöõ, leã troïng vaø buoäc

2-11: Thöù Saùu, leã caùc ñaúng linh hoàn, leã nhôù

3-11: Thöù Baûy, leã nhôù tuøy yù thaùnh Martin de Porres, Tu só

4-11: Chuùa Nhaät tuaàn 31 Thöôøng Nieân

Bí Tích

Bí Tích Rửa Tội
3:30 chiều thứ Bảy đầu tháng 
Bí Tích Giải Tội
4:00-5:00 chiều Thứ Bảy
Bí Tích Hôn Nhân
Liên lạc với Cha Xứ trước 6 tháng và phải có chứng chỉ đã học lớp dự bị hôn nhân.
Bí Tích Xức Dầu Thánh
Khi cần xin liên lạc với Cha Chính Xứ

Xin chào mừng quí vị ghé thăm Giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Giáo xứ có khoảng 650 gia đình Việt Nam tụ họp về đây hàng tuần vào các thánh lễ Chúa nhật và ngày thường. Giáo xứ trực thuộc Giáo phận Dallas, Texas và dưới sự hướng dẫn của Ðức Giám mục Edward J. Burns. Cha chính xư của chúng tôi là Linh mục Dominicô Phạm Trọng Phúc, C.Ss.R. Xin mời quí vị làm quen với các thành viên trong Hội đồng mục vụ, Hội đông tài chánh, các hội, và các đoàn của Giáo xứ.

Chương Trình Thánh Lễ:

Chúa Nhật: 5:30 (chiều Thứ Bảy), 9:00 và 11:00 sáng,
12:00 trưa (trong mùa học)
Ngày Thường: 6:30 chiều - Riêng sáng Thứ Bảy 8:00
Lễ Buộc: 6:30 (chiều ngày hôm trước) 9:00 sáng, 6:30 chiều

PayPal Giving Fund

 

Cung nghinh & đọc kinh tôn vương Đức Mẹ 

Những gia đình nào muốn rước tượng Đức Mẹ để đọc Kinh Tôn Vương hằng tuần lúc 6 giờ chiều Chúa nhật, xin liên lạc với Ông Sức (214) 552-7724 hoặc Anh Tiến (469) 230-6662.

* Chúa nhật 11/11/2018: Đọc kinh Kính Đức Mẹ lúc 5 giờ chiều tại GĐ AC Phạm Nam.  Địa chỉ: 3603 Waynoka Dr., Carrollton, TX 75007. Điện thoại:(214) 991-6863.

* Chúa nhật 18/11/2018: Đọc kinh Kính Đức Mẹ lúc 5 giờ chiều tại GĐ AC Cảnh & Duyên.  Địa chỉ: 1412 Dimmit Dr., Carrollton, TX 75010. Điện thoại:(972) 395-7777.


Thánh lễ và tiệc mừng thọ và thượng thọ

Giáo xứ sẽ tổ chức mừng THỌ và THƯỢNG THỌ cho những quý vị trong giáo xứ từ 70 tuổi trở lên. Thánh lễ mừng chung vào chiều thứ Bảy, ngày 1/12/2018. Tiệc mừng sẽ được tổ chức ở Hội trường Thánh Giuse của giáo xứ sau Thánh lễ. 

 

Gia đình nào cùng con cháu, họ hàng và bạn bè muốn dự tiệc mừng chung với nhau vào dịp vui này thì xin vui lòng đóng chi phí cho phần bữa tiệc bao gồm thức ăn uống, hoa trang trí, và quà như sau: $30/người lớn, $20/trẻ em dưới 12 tuổivà trẻ em dưới 6 tuổi được miễn phí. Sẽ có ban nhạc giáo xứ giúp vui cho chương trình văn nghệ. Cá nhân quý vị từ 70 tuổi trở lên cùng với chồng hay vợ sẽ được miễn phí.

Gia đình nào muốn ghi danh mừng Thọ / Thượng Thọ vào dịp này (Thánh lễ / Tiệc mừng), xin vui lòng liên lạc sớm với ông Chủ tịch HĐMV Nguyễn Đức Tiên (214) 668-3899 hay chị Phó Chủ tịch HĐMV Bạch Phương (469) 363-3650. Xin cho Ban tổ chức 1 tấm hình cá nhân hay gia đình.

Hạn chót ghi danh là Chúa nhật, ngày 18/11/2018. 


Chương trình dâng cúng và  khác tên ghế nhà thờ mới

Quý vị có thể chọn dâng cúng và khắc tên gia đình mình dâng cúng trên Hàng Ghế Dài (dâng cúng $3,000/hàng) hay Hàng Ghế Ngắn (dâng cúng $2,000/hàng). Quý vị có thể dâng cúng một lần, hay dâng cúng trước và sẽ dâng cúng tiếp trong vòng 3 năm. Mọi chi tiết thắc mắc, có thể liên lạc với cha xứ hay Capital Campaign Committee.


Cha xứ và thầy Phó tế dự tĩnh tâm

Cha xứ và thầy Phó tế sẽ đi dự tĩnh tâm của nhà dòng ở Oceanside, CA từ thứ Hai-Bảy, Nov 12-17, 2018. Trong đợt tĩnh tâm này, sẽ có cuộc bầu cử để chọn Bề trên Giám Phụ tỉnh và Hội đồng cho nhiệm kỳ 4 năm sắp tới.


Đổi giờ lễ chiều thứ Bảy (1/12/2018)

Trong ngày giáo xứ có Thánh lễ và Tiệc mừng Thọ / Thượng Thọ vào thứ Bảy, ngày 1/12/2018, Thánh lễ hàng tuần vào lúc 5:30 pm sẽ được cử hành sớm hơn vào lúc 5:00 pm.


Thánh lễ mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Giáo xứ mừng kính trọng thể lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam vào thứ Năm ngày Lễ Tạ Ơn, Thanksgivings Day, ngày 22/11/2018. Giáo xứ chỉ có 1 Thánh lễ và chương trình như sau:

 . 9:30 am: Tập trung

 . 10:00 am: Rước kiệu

 . 10:45 am: Thánh lễ

Kính mong mọi người thu xếp tham dự Thánh lễ tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và cũng chung vui mừng ngày Lễ Tạ Ơn của đất nước Hoa Kỳ.


Họp huấn luyện cho Altar Servers

Xin phụ huynh của các em trong Ban Lễ Sinh (Altar Servers) đưa các em đến nhà thờ vào thứ Bảy, ngày 10/11/2018, từ 9:00 am đến 12:00 pm, để các em được tham dự buổi huấn luyện. Mọi thắc mắc, xin liên lạc thầy Phó tế Trần Lâm (972) 658-1877.


Can Food Drive for Catholic Charities of Dallas
Thức ăn đồ hộp cho Hội Từ Thiện Công Giáo Dallas

Trường GLVN and PTA is organizing a canned food drive for Catholic Charities of Dallas from Oct 14 – Nov 18, 2018. There are boxes in the church areas for adults, and classrooms for the children to drop off donations. To encourage the children, PTA has competitions among the classes, and will have reward for class and individual.

Để chuẩn bị đón mừng lễ Tạ Ơn sắp đến, chúng ta muốn các em nghĩ đến những ơn lành mà Chúa đã ban xuống trên các em và gia đình; cũng như muốn các em nghĩ đến những người nghèo đói và kém may mắn. Hội Phụ Huynh và Trường GLVN sẽ tổ chức một chương trình thu góp thức ăn đồ hộp cho Hội Từ Thiện Công Giáo Dallas trong thời gian từ ngày 14 thng 10 – ngày 18 tháng 11, 2018. Để khuyến khích các em, Hội Phụ Huynh sẽ có một cuộc tranh đua và phần thưởng cho lớp và cho cá nhân.


Gia đình dâng của Lễ

**Thứ Bảy 10/11

Lễ 5:30 PM: Gia đình Phạm Nam

**Chúa Nhật 11/11

Lễ 9 AM: Gia đình Tuynh Kim Phan

Lễ 11 AM: Gia đình Hậu Hoa Nguyễn

**Thứ Bảy 17/11

Lễ 5:30 PM: Gia đình Lộc Văn Nguyễn

**Chúa Nhật 18/11

Lễ 9 AM: Gia đình Vinh Nguyễn

Lễ 11 AM: Gia đình Hậu Vũ


Danh sách Gia Đình dâng hoa tạ ơn

Xin Cộng Đoàn tha thiết hiệp ý dâng lên Thiên Chúa và Mẹ Maria lòng tạ ơn cùng những ý nguyện của từng Gia Đình Dâng Hoa Tạ Ơn:

1. Gia đình Tiến Thanh - Dâng hoaĐức Mẹ

2. Connie Do Nguyễn - Dâng hoa Đức Mẹ

3. Ẩn danh - Dâng hoaĐức Mẹ

4. Truc & Dinh Hoang - Tạ ơn 3 Đấng. Xin vâng theo thánh ý Chúa

5. Lê Văn Hóa - Dâng hoa kính Thánh Giuse

6. Anh Chị Thanh Dung - Dâng hoa kính Đức Mẹ

7. Ẩn danh - Dâng hoa Tạ Ơn


Rao hôn phối

* Rao Lần 3
Anh Giuse Trần Minh Huy, con ông Giuse Trần Minh Hải và bà Maria Đỗ Thị Minh Hiếu, thuộc giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Carrollton, TX của GP Dallas, xin kết hôn với chị Maria Lê Thị Bích Duyên, con ông Phêrô Lê Văn Thu và bà Têrêsa Vũ Thị Thùy Trang, tại giáo xứ Vinh Sơn Liêm, Giáo phận Đà Lạt.

Ai biết đôi này có ngăn trở xin thông báo cho cha chính xứ.


Gia đình nhận chén thánh cầu cho ơn gọi

11/11: Gia đình Lê Văn Đăng


** Thöù Baûy 10/11

Leã 5:30 PM: Gia ñình Phaïm Nam

** Chuùa Nhaät 11/11

Leã 9 AM: Gia ñình Tuynh Kim Phan

Leã 11 AM: Gia ñình Haäu Hoa Nguyeãn

 

Ý chỉ truyền giáo của Đức Thánh Cha Tháng 11

Ý chung:Cầu cho hòa bình. Xin cho ngôn ngữ của trái tim và của đối thoại mạnh hơn ngôn ngữ của vũ khí.


Thánh lễ mừng các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Giáo xứ mừng kính trọng thể lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam vào thứ Năm ngày Lễ Tạ Ơn, Thanksgivings Day, ngày 22/11/2018. Giáo xứ chỉ có 1 Thánh lễ và chương trình như sau:
. 9:30 am: Tập trung
. 10:00 am: Rước kiệu
. 10:45 am: Thánh lễ
Kính mong mọi người thu xếp tham dự Thánh lễ tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và cũng chung vui mừng ngày Lễ Tạ Ơn của đất nước Hoa Kỳ.


Họp huấn luyện cho Ban Thừa Tác Viên Đọc Lời Chúa và Thánh Thể Ngoại Thường

Xin quý vị trong hai Ban Thừa Tác Viên Đọc Lời Chúa và Thánh Thể Ngoại Thường vui lòng thu xếp đến dự buổi họp huấn luyện như sau vào thứ Bảy, ngày 24/11/2018.
1/ 9:00 am – 10:00 am: buổi họp huấn luyện cho Ban Thừa Tác Viên Đọc Lời Chúa. Xin mọi thừa tác viên đọc Lời Chúa vào Chúa nhật và ngày thường đều cần đến tham dự.
2/ 10:15 am – 11:30 am: buổi họp huấn luyện cho Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể. Xin mọi thừa tác viên hiện tại và những ai muốn vào Ban đều cần đến tham dự.


Liên lạc quảng cáo trên tờ Mục vụ

Anh Tommy Hiển xin thôi trách nhiệm lo cho quảng cáo trên tờ Mục vụ của giáo xứ. Những ai muốn liên lạc về đăng quảng cáo hay thắc mắc về lãnh vực này, xin liên lạc với chị Phạm Thảo (214) 454—1972 hay anh Xuân Hùng (214) 926-9443.


Come & See Weekend at Holy Trinity Seminary (Nov. 11-12)

This weekend is an event for 17+ year old men who wish to discern their vocation more seriously by experiencing the daily life of a seminarian. They will experience the seminarys routine of prayer, classes, meals and brotherhood with other men seeking after the Lords will in their life. Contact the Office of Vocations for more information 214-379-2860.


Danh sách đóng góp cho chương trình quỹ xây dựng

(Số thứ tự tiếp theo các tuần trước đó.)

Tuần November 4, 2018
898. Acct # 1372: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $138.88
899. Acct # 1507: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
900. Acct # 1216: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $84.75
901. Acct # 1019: Pledge $4,000.00; Dâng cúng tiếp $83.33
902. Acct # 1126: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $60.00
903. Acct # 1035: Pledge $6,060.00; Dâng cúng tiếp $135.00
904. Acct # 1292: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $80.00
905. Acct # 1949: Dâng cúng $100.00
906. Acct # 1810: Pledge $2,000.00; Dâng cúng tiếp $5.00
907. Acct # 1516: Pledge $3,000.00; Dâng cúng tiếp $50.00
908. Acct # 1779: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $60.00
909. Acct # 1881: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $60.00
910. Acct # 1618: Pledge $3,600.00; Dâng cúng tiếp $100.00
911. Acct # 1429: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
912. Acct # 1824: Pledge $1,000.00; Dâng cúng trước $1,000.00
913. Acct # 1839: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $200.00
914. Acct # 1872: Dâng cúng $10.00
915. Acct # 1630: Dâng cúng $20.00
916. Acct # 1623: Dâng cúng $20.00
917. Acct # 1409: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $300.00
918. Acct # 1283: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $20.00
919. Acct # 1853: Dâng cúng $10.00
920. Acct # 1767: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $20.00
921. Acct # 1892: Pledge $6,000.00 ; Dâng cúng tiếp $20.00
922. Acct # 1363: Dâng cúng $20.00
923. Acct # 1745: Pledge $4,000.00; Dâng cúng tiếp $10.00
924. Acct # 1609: Pledge $2,500.00; Dâng cúng tiếp $10.00
925. Acct # 1680: Dâng cúng $20.00
926. Acct # 1603: Dâng cúng $20.00
927. Acct # 1222: Dâng cúng $20.00
928. Acct # 1675: Dâng cúng $20.00
929. Acct # 1845: Pledge $7,200.00; Dâng cúng tiếp $120.00
930. Acct # 1898: Pledge $3,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
931. Acct # 1148: Pledge $4,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
932. Acct # 1223: Pledge $4,000.00; Dâng cúng tiếp $50.00
933. Acct # 1534: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
934. Acct # 1076: Dâng cúng $15.00
935. Acct # 1232: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $40.00
936. Acct # 1412: Pledge $2,000.00; Dâng cúng tiếp $26.00
937. Acct # 1508: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $50.00
938. Acct # 1156: Pledge $12,000.00; Dâng cúng tiếp $200.00
939. Acct # 1730: Pledge $8,000.00; Dâng cúng tiếp $133.00
940. Acct # 1721: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
941. Acct # 1482: Dâng cúng $200.00
942. Acct # 1371: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $150.00
943. Acct # 1143: Pledge $3,600.00; Dâng cúng tiếp $60.00
944. Acct # 1406: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
945. Acct # 1552: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
946. Acct # 1141: Dâng cúng $10.00
947. Acct # 1064: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $200.00
948. Acct # 1816: Pledge $10,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
949. Acct # 1205: Dâng cúng $100.00
950. Acct # 1420: Dâng cúng $10.00
951. Acct # 1138: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $40.00
952. Acct # BNB: Quán GXTT $4,919.00
953. Acct # CTN: Dâng cúng $50.00
954. Acct # 1321: Pledge $2,200.00; Dâng cúng tiếp $100.00
________________________________________________________________
Cho đến November 4, 2018: Tổng số hứa dâng cúng: $1,595,966.92; Tổng số đã đóng góp cho Chương Trình Quỹ Xây Dựng: $811,106.05.


Kết quả thử máu viêm gan B & C

Trong ngày Health Fair vừa qua (20/10/2018), những ai có thử máu để kiểm có bị viêm gan B & C, xin vui lòng tới phòng Thánh Gia vào Chúa nhật ngày 18/11/2018, từ 10:00 am đến 12:30 pm để lấy kết quả.


 

 
© 2009-2018 Giáo Xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu, All Rights Reserved.
Giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu
2121 N. Denton Drive Carrollton, Texas 75006
972-446-3461 (Văn Phòng) 520-465-4414 (Khẩn Cấp) 972-242-8360 (Nhà Xứ) 972-446-9551 (Fax)