Weekly Liturgical

3/11 Lenten Weekday
3/19 4th Sunday of Lent
3/20 St. Joseph, Spouse of the Blessed Virgin Mary
3/21 Lenten Weekday
3/22 Lenten Weekday
3/23 St. Turbius of Mongrovejo
3/24 Lenten Weekday
3/25 The Annunciation of the Lord
3/26 5th Sunday of Lent

Sacraments

Baptism
3:30PM every First Saturday
Confession
4:00-5:00 PM Sat.
Holy Matrimony
Must have completed marriage preparatory classes and contact pastor 6 month prior
Annointment of the Sick
Please contact the pastor


Welcome to the Sacred Heart of Jesus parish website. The parish is part of the Diocese of Dallas under the guidance of the Most Reverend Edwards J. Burns. Our Pastor is Father Anthony Nguyen. We invite you to familiarize yourself with the ministries, pastoral council, organizations, and various activities of the parish.

Mass Schedule:

Sunday: 9:00 am, 11:00 am, 12:30 pm (Children Mass only when Sunday School in session)
Saturday: 8:30 am, 5:30 pm (Sunday Mass)
Monday - Friday: 8:00 am, 6:30 pm
Holy Day of Obligation: 6:30 pm (Vigil), 9:00 am, 6:30 pm

Parish Registration:
Please contact the parish office or download the registration form and submit on online.


Sunday Offertory
Online Giving Guide
* Please remember to enter your Parish’s account # in “Message” or "Memo" for accurate recording.

Cách Hướng Dẫn Đóng Góp Online
* Xin nhớ ghi số account của giáo xứ trong “Message” hoặc là "Memo" để dễ kiểm soát sau này.
PayPal Giving Fund

 

Tĩnh Tâm Mùa Chay

Để chuẩn bị tâm hồn mừng Chúa Phục Sinh, Giáo Xứ trân trọng kính mời Cộng Đồng Dân Chúa tới tham dự những ngày Tĩnh Tâm Mùa Chay:

Thời gian: Thư Hai, Thứ Ba, Thứ Tư, ngày 27, 28, 29 tháng 3 năm 2023
Linh mục Giảng Thuyết: Cha Tôma Hà Quốc Dũng, CSsR
Chương Trình Tổng Quát:

 • 6:00 PM: Lần chuỗi Mân Côi
 • 6:30 PM: Thánh Lễ
 • 7:00 PM: Ăn Tối
 • 7:30 PM: Giảng Thuyết & Hội Thảo

Tam Nhật Tuần Thánh & Lễ Phục Sinh

+ Tam Nhật Tuần Thánh

Thứ Năm Tuần Thánh: Ngày 06 tháng 4

 • 5:30 PM: Thánh Lễ Tiệc Ly dành cho Thiếu Nhi và Giới Trẻ
 • 7:30 PM: Thánh Lễ Tiệc Ly dành cho Người Lớn

Thứ Sáu Tuần Thánh: Ngày 07 tháng 4

 • 3:00 PM: Tuần Cửu Nhật Lòng Chúa Thương Xót
 • 4:30 PM: Nghi Thức Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu (Dành cho Thiếu Nhi & Giới Trẻ)
 • 6:00 PM: Chặng Đàng Thánh Giá (do Thiếu Nhi & Ca Đoàn phụ trách)
 • 7:00 PM: Nghi Thức Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu (Dành cho Người Lớn)

Thứ Bảy Tuần Thánh: Ngày 08 tháng 4

 • 7:00 PM: Suy Niệm Bảy Sự Thương Khó Đức Mẹ & Tuần Cửu Nhật LCTX
 • 8:00 PM: Thánh Lễ Vọng Phục Sinh


+ Đại Lễ Mừng Chúa Phục Sinh: Ngày 09 tháng 4

 • Thánh Lễ: 9:00 AM & 11:00 AM
 • Ngày Hội Mừng Chúa Phục Sinh – Easter Picnic: 10:30 AM – 1:00 PM

Giải Tội Mùa Chay

 • Thứ Hai đến Thứ Sáu: 7:30 AM – 8:00 AM; 6:00 PM – 6:30 PM
 • Thứ Bảy: 7:30 AM – 8:00 AM; 5:00 PM – 5:30 PM
 • Chúa Nhật: 8:30 AM – 9:00 AM, 10:30 AM – 11:00 AM, 12:00 PM – 12:30 PM
 • Thứ Năm ngày 30 tháng 3, lúc 7:00 PM – 9:00 PM

Gia đình dâng cửa lễ

Thứ Bảy 18/03
Lễ 5:30 PM: GĐ Joseph Tiến và Maria Bích Huyền
Chúa Nhật 19/3
Lễ 9:00 AM: GĐ Bé Tư
Lễ 11:00 AM: GĐ Hải Mến

Thứ Bảy 25/03
Lễ 5:30 PM: GĐ Tuấn Thoa
Chúa Nhật 26/03
Lễ 9:00 AM: GĐ Danh Trinh
Lễ 11:00 AM: GĐ Đỗ Thanh Tâm


Danh sách dâng cúng hoa

 • Ẩn Danh - Dâng hoa Đức Mẹ
 • Ẩn Danh - Dâng hoa kính Đức Mẹ.
 • Chú Dư - Tiền hoa dâng Đức Mẹ
 • OB Đản - Dâng hoa tạ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse và cầu bình an
 • Khanh Dương - Xin dâng hoa tạ ơn Mẹ
 • GĐ Đài Young - Tạ Ơn Đức Mẹ
 • GĐ Giuse Lương - Dâng hoa tạ ơn Đức Mẹ
 • Ẩn Danh - Xin dâng cúng tiền hoa cho Đức Mẹ
 • Yến Lâm - Dâng hoa tạ kính Đức Mẹ
 • OB Le Van Hoa - Dâng hoa Đức Mẹ

 

 

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha tháng 3/2023

Cầu cho các nạn nhân bị lạm dụng: Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai bị tổn thương vì những thành viên của Giáo Hội; xin cho họ tìm thấy trong chính Giáo Hội sự hồi đáp cụ thể cho nỗi khổ đau của họ.

For victims of abuse
We pray for those who have suffered harm from members of the Church; may they find within the Church herself a concrete response to their pain and suffering.


Buổi Hội Thảo về Hậu Sự

Chúa Nhật ngày 26 tháng 3, lúc 12:00 PM, Giáo Xứ sẽ có Buổi Hội Thảo về Hậu Sự như Chôn Cất và Hỏa Táng tại Hội Trường Thánh Giuse, phòng 237. Quý vị có dịp tìm hiểu việc cần phải chuẩn bị trước như thế nào về Hậu Sự cho chính mình và người thân, cũng như chương trình giảm giá đặc biệt của Giáo Phận Dallas cho các Nhà Thờ Việt Nam nhân Mùa Chay Thánh. Mọi chi tiết về chương trình cũng như câu hỏi sẽ được giải đáp thỏa đáng. Bữa ăn trưa sẽ được thiết đãi trong buổi họp. Xin mời cộng đoàn ghi danh tham dự. Liên lạc cô Thư-Phước: 972-489-1171.


Danh sách đóng góp cho chương trình quỹ xây dựng

Số thứ tự tiếp theo các tuần trước.

Tuần March 12, 2023
Nguyễn Loan: Dâng cúng tiếp $100.00 [LADYOFLAVANG]
Mr. & Mrs. Nguyễn Xuân Phúc Phillip: Dâng cúng $20.00
Mr. & Mrs. Lê Văn Hoac: Dâng cúng $20.00
Mr. & Mrs. Lưu Bá Trực: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $60.00
Mr. & Mrs. Nguyễn Đình Thất: Dâng cúng $60.00
Mr. & Mrs. Trần Văn Johnny: Dâng cúng $100.00
Mr. & Mrs. Mai Tony: Dâng cúng $100.00
Mr. & Mrs. Bùi Huy Hùng: Dâng cúng $50.00
Ẩn Danh: Dâng cúng $1,000.00
Mr. & Mrs. Nguyễn Ngọc John: Dâng cúng $200.00
Mr. & Mrs. Bùi Huy Hùng: Dâng cúng $50.00
Mr. & Mrs. Đỗ Thành Tâm Eric: Dâng cúng $10.00
Mr. & Mrs. Nguyễn Ngọc Yến: Dâng cúng $20.00
Mr. & Mrs. Nguyễn Hữu Năng: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
Mr. & Mrs. Goughler Tram & Stanley: Dâng cúng $100.00
Mr. & Mrs. Nguyễn Xuân Ngọc: Dâng cúng $200.00
Mr. & Mrs. Nguyen Ba Tong: Dâng cúng $30.00Ẩ
Ẩn Danh SC: Dâng cúng $500.00
GXTT Quán: $4,200
Mr. & Mrs. Nguyễn Văn Xa: Dâng cúng $500.00
Mr. & Mrs. Hồng John: Dâng cúng $50.00
Mr. & Mrs. Phạm Quốc Thọ: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
Mr. & Mrs. Nguyễn Thành Richard Công: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
Mr. & Mrs. Huỳnh Dũng-Huy Steven: Dâng cúng $100.00
Mr. & Mrs. Nguyễn Thanh Long: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $60.00
Mr. & Mrs. Trần Tomlee: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
Mr. & Mrs. Nguyễn Hồng Phúc: Dâng cúng $50.00
Mr. & Mrs. Tú Phan/Linh Phạm: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
Mr. & Mrs. Huỳnh Duy Liêm: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $60.00
Mr. & Mrs. Vũ Quốc Bỉnh: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
Mr. & Mrs. Nguyễn Thị Thanh Bình: Dâng cúng $100.00
Mr. Nguyễn Hải: Pledge $17,000.00; Dâng cúng tiếp $250.00
Ms. Nguyễn Rosa: Dâng cúng $100.00
Mr. & Mrs. Nguyễn Văn Doanh: Dâng cúng $100.00
________________________

Tổng số tiền đóng góp cho Chương Trình Quỹ Xây Dựng, tuần tuần March 12, 2023: $8,790.00.
 
© 2009-2023 Sacred Heart of Jesus Parish, All Rights Reserved.
Sacred Heart of Jesus Parish
2121 N. Denton Drive Carrollton, Texas 75006
972-446-3461 (Office) 520-465-4414 (Pager) 972-242-8360 (Rectory) 972-446-9551 (Fax)