Phụng Vụ Trong Tuần

8-6 Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
9-6 Lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ
10-6 Chúa Nhật thứ 10 mùa Thường niên
11-6 Thánh Barnabas
12-6 Thứ Ba tuần 10 mùa Thường Niên
13-6 Thánh Anthony Padua
14-6 Thứ Năm tuần 10 mùa Thường Niên
15-6 Thứ Sáu tuần 10 mùa Thường Niên
16-6 Thứ Bảy tuần 10 mùa Thường Niên
17-6 Chúa Nhật thứ 11 mùa Thường niên;
Ngày mừng lễ Hiền Phụ ở Hoa Kỳ 

 

7-5: Thöù Hai trong tuaàn VI muøa Phuïc Sinh

8-5: Thöù Ba trong tuaàn VI muøa Phuïc Sinh

9-5: Thöù Tö trong tuaàn VI muøa Phuïc Sinh

10-5: Thöù Naêm trong tuaàn VI muøa Phuïc Sinh; Leã nhôù tuøy yù Thaùnh Damien de Veuster

11-5: Thöù Saùu trong tuaàn VI Phuïc Sinh

12-5: Thöù Baûy trong tuaàn VI Phuïc Sinh; Leã nhôù tuøy yù Thaùnh Nereus vaø Achilleus, Töû ñaïo; Thaùnh Pancras, Töû ñaïo

13-5: Chuùa Nhaät Leã Chuùa Leân Trôøi

Bí Tích

Bí Tích Rửa Tội
3:30 chiều thứ Bảy đầu tháng 
Bí Tích Giải Tội
4:00-5:00 chiều Thứ Bảy
Bí Tích Hôn Nhân
Liên lạc với Cha Xứ trước 6 tháng và phải có chứng chỉ đã học lớp dự bị hôn nhân.
Bí Tích Xức Dầu Thánh
Khi cần xin liên lạc với Cha Chính Xứ

Xin chào mừng quí vị ghé thăm Giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Giáo xứ có khoảng 600 gia đình Việt Nam tụ họp về đây hàng tuần vào các thánh lễ Chúa nhật và ngày thường. Giáo xứ trực thuộc Giáo phận Dallas, Texas và dưới sự hướng dẫn của Ðức Giám mục Edward J. Burns. Cha chính xư của chúng tôi là Linh mục Dominicô Phạm Trọng Phúc, C.Ss.R. Xin mời quí vị làm quen với các thành viên trong Hội đồng mục vụ của Giáo xứ.

Chương Trình Thánh Lễ:

Chúa Nhật: 5:30 (chiều Thứ Bảy), 9:00 và 11:00 sáng,
12:00 trưa (trong mùa học)
Ngày Thường: 6:30 chiều - Riêng sáng Thứ Bảy 8:00
Lễ Buộc: 6:30 (chiều ngày hôm trước) 9:00 sáng, 6:30 chiều

PayPal Giving Fund

 

Cung nghinh & đọc kinh tôn vương Đức Mẹ 

Những gia đình nào muốn rước tượng Đức Mẹ để đọc Kinh Tôn Vương hằng tuần lúc 6 giờ chiều Chúa nhật, xin liên lạc với Ông Sức (214) 552-7724 hoặc Anh Tiến (469) 230-6662.

* Chúa nhật 10/06/2018: Đọc kinh Kính Đức Mẹ lúc 6 giờ chiều tại GĐ ÔB Công. Địa chỉ: 2244 Old Mill, Carrollton, TX 75007. Điện thoại:(214) 693-6435.
* Chúa nhật 17/06/2018: Đọc kinh Kính Đức Mẹ lúc 6 giờ chiều tại GĐ AC Linh Nguyễn. Địa chỉ: 502 Fox Glen, South Lake, TX 76092. Điện thoại:(817) 879-5909.


Mừng Bổn Mạng Giáo Xứ

Lễ Trọng Thánh Tâm Chúa Giêsu năm nay là vào thứ Sáu ngày 8 tháng 6, 2018. Giáo xứ mừng bổn mạng vào Chúa nhật, ngày 10 tháng 6, 2018. Sẽ có kiệu Thánh Thể vào lúc 8:30 am, trước Thánh lễ 9:00 am. Xin kính mời các hội đoàn và giáo dân cùng chung lòng thờ phượng kính yêu tham dự rước kiệu Thánh Thể này. Sau hai Thánh lễ Chúa nhật 9:00 am và 11:00 am, xin kính mời mọi người cùng ở lại dùng bữa ăn thân tình ở bên Hội Trường để chung vui mừng bổn mạng giáo xứ với nhau.


Kỷ Yếu 20 Năm Giáo Xứ

Để thực hiện cuốn Kỷ Yếu 20 năm GX Thánh Tâm, chúng tôi rất cần hình ảnh, tư liệu về các sinh hoạt của Cộng đoàn/Giáo xứ, đặc biệt là giai đoạn trước ngày thành lập (1980-1999). Quý vị nào còn lưu giữ, xin cho hoặc cho mượn, càng sớm càng tốt. Xin liên lạc với ông Phạm Hoàng Nghi: 972-394-8905.


Gia đình dâng của Lễ

**Thứ Bảy 9/6
Lễ 8:30 PM: Gia đình Hoàng Nhung Nguyễn
**Chúa Nhật 10/6
Lễ 9 AM: Gia đình Quý Nguyễn
Lễ 11 AM: Gia đình TonyMai Nguyễn

**Thứ Bảy 16/6
Lễ 8:30 PM: Gia đình Tập Nguyễn
**Chúa Nhật 17/6
Lễ 9 AM: Gia đình Thi Văn Nguyễn
Lễ 11 AM: Gia đình Tuấn Lộc Vũ Lê


Danh sách Gia Đình dâng hoa tạ ơn

Xin Cộng Đoàn tha thiết hiệp ý dâng lên Thiên Chúa và Mẹ Maria lòng tạ ơn cùng những ý nguyện của từng Gia Đình Dâng Hoa Tạ Ơn:

1.Anh chị Nga Điều - Dâng hoa Tạ Ơn, kính Đức Mẹ và Thánh Giuse
2.Gia đình anh chi Hậu Lan - Dâng hoa kính Đức Mẹ và Thánh Giuse
3.Tiến Thanh - Xin Tạ Ơn Đức Mẹ
4.Duy Hà - Dâng Hoa Tạ Ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse
5.Gia đình Đoàn & Huyền Hoàng- Dâng hoa Tạ Ơn
6.Lê Văn Hóa - Dâng hoa kính Đức Mẹ và Thánh Giuse
7.Gia đình Nguyễn Trúc Linh - Dâng hoa kính Đức Mẹ và Thánh Giuse
8.Gia đình Khiêm Ân - Tạ Ơn, Kỷ niệm 22 năm thành hôn
9.Gia đình Ông Bà Đạt - Dâng hoa Đức Mẹ
10.Gia đình Mỹ Vân - Tạ Ơn
11.Gia đình Võ Thành Tiến - Dâng hoa Đức Mẹ và Thánh Giuse
12.Lê Thị Nhạn - Dâng hoa Tạ Ơn & kính Đức Mẹ


Gia đình nhận chén thánh cầu cho ơn gọi

6/10: Gia đình Vũ Huy Khanh
24/6: Gia đình Trương Duy


 

Ý chỉ truyền giáo của Đức Thánh Cha Tháng 6

Ý chung: xin cho mạng xã hội thúc đẩy sự hiệp nhất và tôn trọng người khác trong sự khác biệt.


Huấ Luyện ca;c em lễ sinh

Xin phụ huynh các em lễ sinh đưa các em đến nhà thờ sau lễ 11:00 am của Chúa nhật ngày 24/6 để các em có buổi huấn luyện. Đặc biệt xin phụ huynh của các em vừa được Rước lễ Lần đầu ghi danh cho các em tham gia vào Ban Lễ Sinh và đưa các em đến dự buổi huấn luyện này.


Kỷ Yếu 20 năm Giáo xứ

Để thực hiện cuốn Kỷ Yếu 20 năm GX Thánh Tâm, chúng tôi rất cần hình ảnh, tư liệu về các sinh hoạt của Cộng đoàn/Giáo xứ, đặc biệt là giai đoạn trước ngày thành lập (1980-1999). Quý vị nào còn lưu giữ, xin cho hoặc cho mượn, càng sớm càng tốt. Xin liên lạc với ông Phạm Hoàng Nghi: 972-394-8905.


Ân nhân cho chương trình gây quỹ xây dựng

Ngoài những con số đưa ra trong bảng chiết tính của giấy hứa, giáo xứ còn có sự khích lệ dâng cúng qua các mức như sau:

. Kim Cương / Diamond ($50,000 và hơn)
. Vàng / Gold ($35,000 và hơn)
. Bạc / Silver ($25,000 và hơn)
. Đồng / Bronze ($15,000 và hơn).

Giáo xứ mong có được nhiều ân nhân xa gần trợ giúp cho chương trình gây quỹ xây dựng của giáo xứ. Giáo xứ sẽ tính có Memorial Plaque hay Apreciation Plaque được gắn trong khuôn viên narthex của nhà thờ mới để khích lệ cho chương trình xây bãi đậu xe và nhà thờ mới của đợt dự tính 3 năm đầu..


 
© 2009-2018 Giáo Xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu, All Rights Reserved.
Giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu
2121 N. Denton Drive Carrollton, Texas 75006
972-446-3461 (Văn Phòng) 520-465-4414 (Khẩn Cấp) 972-242-8360 (Nhà Xứ) 972-446-9551 (Fax)