Weekly Liturgical

12/4 2nd Sunday of Advent
12/5 Advent Weekday
12/6 Advent Weekday
12/7 St. Ambrose
12/8 The Immaculate Heart of the Blessed Virgin Mary
12/9 Advent Weekday
12/10 Advent Weekday
12/11 3rdd Sunday of Advent

Sacraments

Baptism
3:30PM every First Saturday
Confession
4:00-5:00 PM Sat.
Holy Matrimony
Must have completed marriage preparatory classes and contact pastor 6 month prior
Annointment of the Sick
Please contact the pastor


Welcome to the Sacred Heart of Jesus parish website. The parish is part of the Diocese of Dallas under the guidance of the Most Reverend Edwards J. Burns. Our Pastor is Father Dominic Phuc Pham. We invite you to familiarize yourself with the ministries, pastoral council, organizations, and various activities of the parish.

Mass Schedule:

Sunday: 9:00 am, 11:00 am, 12:30 pm (Children Mass only when Sunday School in session)
Saturday: 8:30 am, 5:30 pm (Sunday Mass)
Monday - Friday: 8:30 am, 6:30 pm
Holy Day of Obligation: 6:30 pm (Vigil), 9:00 am, 6:30 pm

Parish Registration:
Please contact the parish office or download the registration form and submit on online.


Sunday Offertory
Online Giving Guide
* Please remember to enter your Parish’s account # in “Message” or "Memo" for accurate recording.

Cách Hướng Dẫn Đóng Góp Online
* Xin nhớ ghi số account của giáo xứ trong “Message” hoặc là "Memo" để dễ kiểm soát sau này.
PayPal Giving Fund

 

Chương trình các ngày lễ

 • Đêm Diễn Nguyện: thứ Bảy (17/12/2022): 6:30 pm – 9:00 pm tại Hội trường Thánh Giuse.
 • Giải tội mùa Vọng: thứ Ba, ngày 20/12/2022: từ 7:00 pm đến 9:00 pm tại nhà thờ và Hội trường Thánh Giuse.
 • Lễ Giáng Sinh:lễ trọng và buộc
  • Chiều tối thứ Bảy ngày 24/12/2022: Lễ lúc 5:30 pm và 8:00 pm
  • Sáng Chúa nhật ngày 25/12/2022: lúc 10:00 am
 • Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa(ngày 01/01/2022): lễ trọng
  • Lễ vọng (thứ Bảy ngày 31/12/2022) lúc 5:30 pm
  • Lễ chính ngày (Chúa nhật ngày 01/01/2023): lúc 9:00 am và 11:00 am

Lịch chia Danh Sách Gia Đình Dâng Của Lễ

Để chuẩn bị cho việc chia lịch và làm Danh Sách Gia Đình Dâng Của Lễ trong năm mới 2023, xin những gia đình nào đang tham gia và những gia đình nào muốn ghi danh thì vui lòng điền vào Phiếu Ghi Danh Dâng Của Lễ. Nếu có thắc mắc xin liên lạc với Sơ Thu Hà (206-643-1541) và anh Lương Tuấn (214-534-2126). Sự tham gia của nhiều gia đình cũng giúp gia tăng ý thức về sự dâng hiến hy sinh khi tham dự thánh lễ và có sự phong phú trong cử hành phụng vụ hàng tuần của giáo xứ. Hạn chót cho các gia đình ghi danh là Chúa nhật ngày 18/12/2022.


Gia đình dâng cửa lễ

Thứ Bảy 03/12
Lễ 5:30 PM: Gia đình Thu Phan – Lực Nguyễn
Chúa Nhật 04/12
Lễ 9:00 AM: Duy Trương
Lễ 11:00 AM: Gia đình Lâm Đỗ & Christine Đỗ

Thứ Bảy 10/12
Lễ 5:30 PM: Gia đình Hoàng Kim Nhung - Nguyễn Quang Hải
Chúa Nhật 11/12
Lễ 9:00 AM: Gia đình Trần Tế Long
Lễ 11:00 AM: Gia đình Bùi


Danh sách dâng cúng hoa

 • Ẩn Danh - Dâng hoa Đức Mẹ
 • Christine Do - Dâng hoa kính Đức Mẹ và xin như ý
 • Ẩn Danh – Xin dâng hoa lên Đức Mẹ
 • GĐ Giuse Lương - Dâng hoa tạ ơn Đức Mẹ
 • GĐ AC Tiến Lan – Dâng hoa tạ ơn
 • GĐ Bác Khanh - Dâng hoa kính Mẹ
 • GĐ chị Phạm Annie - Dâng hoa Đức Mẹ. Tháng 10 Mân Côi
 • Ẩn Danh - Xin dâng hoa cho Đức Mẹ
 • GĐ Trúc Hoàng - Dâng hoa tạ ơn và xin ơn hoán cải
 • Ẩn danh - Dâng hoa Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse

 

 

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha tháng 12/2022

Ý cầu nguyện: Cầu cho các tổ chức thiện nguyện.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các tổ chức thiện nguyện và thúc đẩy sự phát triển của con người, để họ tìm thấy nhiều người sẵn sàng dấn thân cho công ích, và tìm ra những cách thức hợp tác mới trên bình diện quốc tế.

Volunteer Not-for-Profit Organizations

We pray that volunteer non-profit organizations committed to human development find people dedicated to the common good and ceaselessly seek out new paths to international cooperation.


Danh sách đóng góp cho chương trình quỹ xây dựng

Số thứ tự tiếp theo các tuần trước.

Tuần November 20, 2022
Tuần November 27, 2022
10087. Acct # 1035: Dâng cúng $130.00
10088. Acct # 1489: Dâng cúng $220.00
10089. Acct # 1336: Dâng cúng $100.00
10090. Acct # 2067: Dâng cúng $100.00
10091. Acct # 2053: Dâng cúng $20.00
10092. Acct # 1621: Dâng cúng $40.00
10093. Acct # 1724: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $30.00
10094. Acct # 1837: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
10095. Acct # 1019: Dâng cúng $200.00
10096. Acct # 1125: Dâng cúng $100.00
10097. Acct # 1177: Dâng cúng $200.00
10098. Acct # 1094: Dâng cúng $200.00
10099. Acct # 1837: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $200.00
10100. Acct # 1195: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $1,400.00
10101. Acct # 1222: Dâng cúng $200.00
10102. Acct # 1044: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $200.00
10103. Acct # 1388: Pledge $5,150.00; Dâng cúng tiếp $200.00
10104. Acct # 1767: Dâng cúng $500.00
10105. Acct # 1064: Dâng cúng $200.00
10106. Acct # 1857: Dâng cúng $600.00
10107. Acct # 1023: Dâng cúng $200.00
10108. Acct # 1140: Dâng cúng $200.00
10109. Acct # 1295: Dâng cúng $200.00
10110. Acct # 1816: Dâng cúng $400.00
10111. Acct # 1416: Dâng cúng $200.00
10112. Acct # 2012: Dâng cúng $200.00
10113. Acct # 1968: Dâng cúng $200.00
10114. Acct # 1215: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $200.00
10115. Acct # 1508: Dâng cúng $200.00
10116. Acct # 1908: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $200.00
10117. Acct # 1199: Dâng cúng $1,000.00
10118. Acct # 1456: Dâng cúng $200.00
10119. Acct # 2006: Pledge $7,000.00; Dâng cúng tiếp $1,000.00
10120. Acct # 1730: Dâng cúng $200.00
10121. Acct # 1571: Dâng cúng $200.00
10122. Acct # 1372: Dâng cúng $200.00
10123. Acct # 1659: Dâng cúng $400.00
10124. Acct # 1492: Dâng cúng $200.00
10125. Acct # 1808: Dâng cúng $200.00
10126. Acct # 1146: Dâng cúng $200.00
10127. Acct # 1041: Dâng cúng $300.00
10128. Acct # 1174: Dâng cúng $200.00
10129. Acct # 2044: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $200.00
10130. Acct # 1593: Dâng cúng $200.00
10131. Acct # 1805: Dâng cúng $200.00
10132. Acct # 2001: Dâng cúng $200.00
10133. Acct # 1644: Dâng cúng $200.00
10134. Acct # 1957: Dâng cúng $200.00
10135. Acct # 1030: Dâng cúng $200.00
10136. Acct # 1949: Dâng cúng $200.00
10137. Acct # 1823: Pledge $4,060.00; Dâng cúng tiếp $200.00
10138. Acct # 1497: Dâng cúng $200.00
10139. Acct # 1709: Dâng cúng $200.00
10140. Acct # 1142: Dâng cúng $300.00
10141. Acct # 1995: Dâng cúng $200.00
10142. Acct # 1131: Dâng cúng $200.00
10143. Acct # 1521: Dâng cúng $200.00
10144. Acct # 1115: Pledge $2,000.00; Dâng cúng tiếp $200.00
10145. Acct # 1015: Dâng cúng $200.00
10146. Acct # 1483: Dâng cúng $500.00
10147. Acct # 1271: Dâng cúng $200.00
10148. Acct # 1133: Pledge $5,200.00; Dâng cúng tiếp $200.00
10149. Acct # 1779: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $240.00
10150. Acct # 1992: Dâng cúng $200.00
10151. Acct # 1860: Dâng cúng $200.00
10152. Acct # 1743: Dâng cúng $200.00
10153. Acct # 1192: Dâng cúng $200.00
10154. Acct # 1088: Dâng cúng $200.00
10155. Acct # 1672: Dâng cúng $100.00
10156. Acct # 2079: Dâng cúng $200.00
10157. Acct # 1526: Dâng cúng $200.00
10158. Acct # 9158: Pledge $50,000.00; Dâng cúng tiếp $200.00
10159. Acct # 1055: Dâng cúng $1,000.00
10160. Acct # 1371: Dâng cúng $200.00
10161. Acct # 1269: Dâng cúng $200.00
10162. Acct # 1804: Dâng cúng $200.00
10163. Acct # 1327: Dâng cúng $1,000.00
10164. Acct # 1691: Dâng cúng $200.00
10165. Acct # 1223: Dâng cúng $500.00
10166. Acct # 1007: Dâng cúng $200.00
10167. Acct # 1066: Dâng cúng $200.00
10168. Acct # 1319: Dâng cúng $200.00
10169. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1319: Dâng cúng $6,000.00
10170. AC NAK: Dâng cúng $500.00
10171. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1526: Dâng cúng $5,000.00
10172. [MATCHINGFUNDS] Acct # 10280: Dâng cúng $5,000.00
10173. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1845: Dâng cúng $2,000.00
10174. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1958: Dâng cúng $2,000.00
10175. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1855: Dâng cúng $2,000.00
10176. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1186: Dâng cúng $5,000.00
10 17 7. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1160: Dâng cúng $3,000.00
10178. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1594: Dâng cúng $18,000.00
10179. [MATCHINGFUNDS] Acct # 2080: Dâng cúng $5,000.00
10180. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1111: Dâng cúng $5,000.00
10181. [MATCHINGFUNDS] Chickadoo Farm, LLC: Dâng cúng $2,000.00
10182. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1790: Dâng cúng $3,000.00
10183. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1073: Dâng cúng $2,000.00
10184. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1329: Dâng cúng $5,000.00
10185. Ẩn Danh: Dâng cúng $200.00
10186. Ẩn Danh: Dâng cúng $200.00
10187. Acct # 1035: Dâng cúng $500.00
10188. Acct # 1499: Dâng cúng $200.00
10189. AC DNC: Dâng cúng $200.00
10190. Acct # 1666: Dâng cúng $200.00
10191. Acct # 1329: Dâng cúng $400.00
10192. Acct # 1881: Dâng cúng $500.00
10193. Acct # 1429: Dâng cúng $800.00
10194. Acct # 2075: Dâng cúng $200.00
10195. Acct # 1502: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $200.00
10196. Acct # 1230: Pledge $9,000.00; Dâng cúng tiếp $200.00
10197. Acct # 1810: Dâng cúng $200.00
10198. Acct # 1848: Dâng cúng $200.00
10199. Acct # 1803: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $200.00
10200. Acct # 1911: Dâng cúng $400.00
10201. AC TNC: Dâng cúng $200.00
10202. Acct # 1883: Dâng cúng $1,000.00
10203. Ẩn Danh: Dâng cúng $200.00
10204. Ẩn Danh: Dâng cúng $200.00
10205. Ẩn Danh: Dâng cúng $200.00
10206. Acct # 1905: Dâng cúng $200.00
10207. Acct # 1853: Dâng cúng $200.00
10208. Acct # 1306: Dâng cúng $400.00
10209. Acct # 1965: Pledge $3,000.00; Dâng cúng tiếp $200.00
10210. Ẩn Danh: Dâng cúng $200.00
10211. Bà V: Dâng cúng $200.00
10212. Acct # 1170: Dâng cúng $810.00
10213. Ẩn Danh: Dâng cúng $200.00
10214. Acct # 1454: Dâng cúng $200.00
10215. AC DHN: Dâng cúng $1,000.00
10216. Acct # 2077: Dâng cúng $200.00
10217. Ẩn Danh: Dâng cúng $600.00
10218. Acct # 1067: Dâng cúng $200.00
10219. Acct # 1892: Dâng cúng $200.00
10220. Acct # 1768: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $200.00
10221. Acct # 1163: Dâng cúng $300.00
10222. Acct # 1458: Pledge $9,000.00; Dâng cúng tiếp $500.00
10223. Acct # 1609: Pledge $4,545.00; Dâng cúng tiếp $200.00
10224. Acct # 1670: Dâng cúng $200.00
10225. Ẩn Danh: Dâng cúng $200.00
10226. Ẩn Danh: Dâng cúng $200.00
10227. Ẩn Danh: Pledge $60.00; Dâng cúng tiếp $200.00
10228. AC LD: Dâng cúng $1,000.00
10229. C PH: Dâng cúng $1,000.00
10230. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1967: Dâng cúng $3,000.00
10231. [MATCHINGFUNDS] Acct # 1238: Dâng cúng $2,000.00
10232. C BD: Dâng cúng $200.00
10233. Acct # 1290: Dâng cúng $200.00
10234. Acct # 1991: Dâng cúng $200.00
10235. Acct # 1680: Dâng cúng $300.00
10236. Acct # 1181: Pledge $10,125.00; Dâng cúng tiếp $200.00
10237. Acct # 1516: Dâng cúng $200.00
10238. Acct # 1485: Dâng cúng $200.00
10239. Acct # 1283: Dâng cúng $300.00
10240. Acct # 1938: Dâng cúng $500.00
10241. Acct # 1806: Pledge $3,380.00; Dâng cúng tiếp $200.00
10242. Acct # 1605: Dâng cúng $200.00
________________________________

Tổng số tiền đóng góp cho Chương Trình Quỹ Xây Dựng, tuần November 27, 2022: $115,090.00.
 
© 2009-2022 Sacred Heart of Jesus Parish, All Rights Reserved.
Sacred Heart of Jesus Parish
2121 N. Denton Drive Carrollton, Texas 75006
972-446-3461 (Office) 520-465-4414 (Pager) 972-242-8360 (Rectory) 972-446-9551 (Fax)