Phụng Vụ Trong Tuần

13-10 Thứ Bảy tuần 27 Thường Niên
14-10 Chúa Nhật tuần 28 Thường Niên
15-10 Thánh Têrêsa Giêsu (thành Avila)
16-10 Thánh Hedwig;
Thánh Margaret Mary Alacoque
17-10 Thánh Inhaxiô thành Antiôkia
18-10 Thánh Luca
19-10 Thánh Gioan Bơrêbớp và Thánh Isaac Giogơ và các bạn tử đạo
20-10 Thánh Phaolô Thánh giá
21-10 Chúa Nhật tuần 29 Thường Niên


Bí Tích

Bí Tích Rửa Tội
3:30 chiều thứ Bảy đầu tháng 
Bí Tích Giải Tội
4:00-5:00 chiều Thứ Bảy
Bí Tích Hôn Nhân
Liên lạc với Cha Xứ trước 6 tháng và phải có chứng chỉ đã học lớp dự bị hôn nhân.
Bí Tích Xức Dầu Thánh
Khi cần xin liên lạc với Cha Chính Xứ

Xin chào mừng quí vị ghé thăm Giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Giáo xứ có khoảng 650 gia đình Việt Nam tụ họp về đây hàng tuần vào các thánh lễ Chúa nhật và ngày thường. Giáo xứ trực thuộc Giáo phận Dallas, Texas và dưới sự hướng dẫn của Ðức Giám mục Edward J. Burns. Cha chính xư của chúng tôi là Linh mục Dominicô Phạm Trọng Phúc, C.Ss.R. Xin mời quí vị làm quen với các thành viên trong Hội đồng mục vụ, Hội đông tài chánh, các hội, và các đoàn của Giáo xứ.

Chương Trình Thánh Lễ:

Chúa Nhật: 5:30 (chiều Thứ Bảy), 9:00 và 11:00 sáng,
12:00 trưa (trong mùa học)
Ngày Thường: 6:30 chiều - Riêng sáng Thứ Bảy 8:00
Lễ Buộc: 6:30 (chiều ngày hôm trước) 9:00 sáng, 6:30 chiều

PayPal Giving Fund

 

Cung nghinh & đọc kinh tôn vương Đức Mẹ 

Những gia đình nào muốn rước tượng Đức Mẹ để đọc Kinh Tôn Vương hằng tuần lúc 6 giờ chiều Chúa nhật, xin liên lạc với Ông Sức (214) 552-7724 hoặc Anh Tiến (469) 230-6662.

* Chúa nhật 07/10/2018: Đọc kinh Kính Đức Mẹ lúc 6 giờ chiều tại GĐ ÔB Hoàng Viết Điều. Địa chỉ: 1020 Caddo Dr., Carrollton, TX 75010. Điện thoại:(972) 492-6370.

* Chúa nhật 14/10/2018: Đọc kinh Kính Đức Mẹ lúc 6 giờ chiều tại GĐ Sơ Hà & Tự. Địa chỉ: 1009 Rose Wood Pl. Carrollton, TX 75006. Điện thoại:(206) 643-1541.


Can Food Drive for Catholic Charities of Dallas
Thức ăn đồ hộp cho Hội Từ Thiện Công Giáo Dallas

Trường GLVN and PTA is organizing a canned food drive for Catholic Charities of Dallas from Oct 14 – Nov 18, 2018. There are boxes in the church areas for adults, and classrooms for the children to drop off donations. To encourage the children, PTA has competitions among the classes, and will have reward for class and individual.

Để chuẩn bị đón mừng lễ Tạ Ơn sắp đến, chúng ta muốn các em nghĩ đến những ơn lành mà Chúa đã ban xuống trên các em và gia đình; cũng như muốn các em nghĩ đến những người nghèo đói và kém may mắn. Hội Phụ Huynh và Trường GLVN sẽ tổ chức một chương trình thu góp thức ăn đồ hộp cho Hội Từ Thiện Công Giáo Dallas trong thời gian từ ngày 14 thng 10 – ngày 18 tháng 11, 2018. Để khuyến khích các em, Hội Phụ Huynh sẽ có một cuộc tranh đua và phần thưởng cho lớp và cho cá nhân.


Gia đình dâng của Lễ

**Thứ Bảy 13/10

Lễ 5:30 PM: Gia đình Hoàng Nhung Nguyễn    

**Chúa Nhật 14/10

Lễ 9 AM: Gia đình Dũng Anh Nguyễn

Lễ 11 AM: Gia đình Xếp Hà Trần

**Thứ Bảy 20/10
Lễ 5:30 PM: Gia đình Tập Nguyễn
**Cha Nhật 21/10
Lễ 9 AM: Gia đình Quý Nguyễn
Lễ 11 AM: Gia đình Xít Nguyễn


Danh sách Gia Đình dâng hoa tạ ơn

Xin Cộng Đoàn tha thiết hiệp ý dâng lên Thiên Chúa và Mẹ Maria lòng tạ ơn cùng những ý nguyện của từng Gia Đình Dâng Hoa Tạ Ơn:

1. Connie Do Nguyễn - Dâng hoa Đức Mẹ
2. Ẩn danh - Dâng hoa Kính Đức Mẹ & Tạ ơn Đức Mẹ
3. Lê Văn Hóa - Dâng hoa kính Thánh Giuse
4. Bà Đầy - Dâng hoa Đức Mẹ và Thánh Giuse
5. Ông Bà Tuyên - Tạ ơn Đức Mẹ và Thánh Giuse
6. Truc & Dinh Hoang - Ta on 3 Dang. Xin vang theo thanh y Chua
7. Võ Thành Tiến - Dâng hoa Tạ Ơn


Gia đình nhận chén thánh cầu cho ơn gọi

14/10: Gia đình Nguyễn Văn Bé Tư


 

 

Ý chỉ truyền giáo của Đức Thánh Cha Tháng 10

Ý truyền giáo: Cầu cho việc truyền giáo của các tu sĩ nam nữ. Xin Chúa khơi dạy lòng nhiệt thành truyền giáo nơi các tu sĩ khi họ hiện diện giữa những người nghèo, những người bị gạt ra bên lề xã hội và những người thấp kém trong xã hội.


Cana Marriage Retreats

The Cana Marriage Retreats Ministry would like to remind all Parishes in the Diocese of Dallas that a Finding Cana Marriage Preparation Retreat is scheduled for November 17 and 18 at St. Jude Catholic Church in Allen, TX. This retreat is for engaged couples who are planning to be married in the Dallas Diocese and it has received Diocesan approval.

Couples can register at www.canamarriageretreats.com


Health, Life, & Wellness Fair Sat. Oct. 20th (10AM - 2PM)

Free Flu Shots
First come first serve

Free Health Screenings
Blood Pressure, Diabetes, Cholesterol Panel, Hepatitis B&C, Mammogram, Dental, Vision, Spinal and more....

Info & Services
Social Security Administration: Disability Income, Retirement Income, SSI,
Health and Human Services: Food Stamp, Welfare, Medicaid, Medicare Saving Program
Medicare/ Health/ Obama Care Insurance
Funeral Services
Excercise Therapy and more...

Come and chat with local health care providers!

This is family friendly event and open to the public

For more info or to become a vendor/sponsor email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH QUỸ XÂY DỰNG

(Số thứ tự tiếp theo các tuần trước đó.)

Tuần October 7, 2018
745. Acct # 1857: Dâng cúng $200.00
746. Acct # 1138: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $40.00
747. Acct # 1839: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $200.00
748. Acct # 1508: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $50.00
749. Acct # 1552: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
750. Acct # 1192: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $40.00
751. Acct # 1412: Pledge $2,000.00; Dâng cúng tiếp $26.00
752. Acct # 1156: Pledge $12,000.00; Dâng cúng tiếp $200.00
753. Acct # 1143: Pledge $3,600.00; Dâng cúng tiếp $60.00
754. Acct # 1058: Dâng cúng $100.00
755. Acct # 1141: Dâng cúng $10.00
756. Acct # 1238: Pledge $15,000.00; Dâng cúng tiếp $300.00
757. Acct # 1858: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $360.00
758. Acct # 1730: Pledge $8,000.00; Dâng cúng tiếp $133.00
759. Acct # 1804: Dâng cúng $100.00
760. Acct # 1838: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
761. Acct # 1176: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
762. Acct # 1779: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $60.00
763. Acct # 1007: Pledge $3,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
764. Acct # 1005: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
765. Acct # 1768: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
766. Acct # 1681: Dâng cúng $10.00
767. Acct # 1118: Pledge $4,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
768. Acct # 1938: Dâng cúng $10.00
769. Acct # 1816: Pledge $10,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
770. Acct # 1422: Dâng cúng $10.00
771. Acct # 1845: Pledge $7,200.00; Dâng cúng tiếp $120.00
772. Acct # 1794: Dâng cúng $300.00
773. Acct # 1282: Dâng cúng $20.00
774. Acct # 1724: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
775. Acct # 1181: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $500.00
776. Acct # 1035: Pledge $6,060.00; Dâng cúng tiếp $135.00
777. Acct # 1945: Dâng cúng $10.00
778. Acct # 1721: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
779. Acct # 1406: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
780. Acct # 1223: Pledge $4,000.00; Dâng cúng tiếp $50.00
781. Acct # 1275: Dâng cúng $80.00
782. Acct # 1949: Dâng cúng $100.00
783. Acct # 1787: Pledge $13,000.00; Dâng cúng tiếp $10.00
784. Acct # 1745: Pledge $4,000.00; Dâng cúng tiếp $10.00
785. Acct # 1503: Pledge $3,000.00; Dâng cúng tiếp $20.00
786. Acct # 1618: Pledge $3,600.00; Dâng cúng tiếp $100.00
787. Acct # 1825: Pledge $4,000.00; Dâng cúng tiếp $10.00
788. Acct # 1477: Dâng cúng $20.00
789. Acct # 1064: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $200.00
790. Acct # 1516: Pledge $3,000.00; Dâng cúng tiếp $50.00
791. Acct # 1415: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
792. Acct # 1388: Dâng cúng $150.00
793. Acct # 1416: Pledge $5,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
794. Acct # 1195: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
795. Acct # 1767: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $20.00
796. Acct # 1500: Dâng cúng $5.00
797. Acct # 1534: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
798. Acct # 1675: Dâng cúng $20.00
799. Acct # 1327: Pledge $8,000.00; Dâng cúng tiếp $200.00
800. Acct # 1903: Dâng cúng $200.00
801. Acct # Ẩn Danh: Pledge $1,000.00; Dâng cúng tiếp $2,000.00
802. Acct # Thùng Tiền: Dâng cúng $20.00
803. Acct # 1321: Pledge $2,200.00; Dâng cúng tiếp $100.00
804. Acct # C TN: Dâng cúng $50.00
________________________________________________________________
Cho đến October 7, 2018: Tổng số hứa dâng cúng: $1,577,225.92; Tổng số đã đóng góp cho Chương Trình Quỹ Xây Dựng: $780,255.09.


 
© 2009-2018 Giáo Xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu, All Rights Reserved.
Giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu
2121 N. Denton Drive Carrollton, Texas 75006
972-446-3461 (Văn Phòng) 520-465-4414 (Khẩn Cấp) 972-242-8360 (Nhà Xứ) 972-446-9551 (Fax)