Weekly Liturgical

7/26 17th Sunday in Ordinary Time
7/27 Weekday in Ordinary Time
7/28 Weekday in Ordinary Time
7/29 St. Martha
7/30 St. Peter Chrysologus
7/31 St.  Ignatius of Loyola
8/1 St. Alphonsus Liguori;
Memorial of Redemtorist Founder 
8/2 18th Sunday in Ordinary Time

Sacraments

Baptism
3:30PM every First Saturday
Confession
4:00-5:00 PM Sat.
Holy Matrimony
Must have completed marriage preparatory classes and contact pastor 6 month prior
Annointment of the Sick
Please contact the pastor
   

Welcome to the Sacred Heart of Jesus parish website. Our parish consists of about 500 Vietnamese families, we all gather at Sacred Heart of Jesus Church to celebrate Sunday and daily Masses. The parish is part of the Diocese of Dallas under the guidance of Bishop Kevin J. Farrell. The current Pastoral Administrator is Father Dominic Phuc Pham. We invite you to familiarize yourself with the ministries, pastoral council, organizations, and various activities of the parish.

Mass Schedule:

Sunday: 5:30PM (Eve Mass), 9:00AM, 11:00AM,
 and 12:30PM (school in session)
Daily: 6:30 PM, 8:00AM (Sat.)
Holy Day of Obligation: 6:30PM (Eve), 9:00AM, 6:30PM

Parish Registration:
As a member of the Catholic community, it is your responsibilty to register in the Diocese of residence. Please contact the parish office or download the registration form and submit on online.

 

Cung Nghinh & Đọc Kinh Tôn Vương Đức Mẹ 

Giáo xứ trở lại Chương trình Cung Nghinh Đức Mẹ đến các gia đình vào 6 giờ chiều những ngày Chúa nhật. Những gia đình nào muốn rước tượng Đức Mẹ về, xin liên lạc với Ông Sức (214) 552-7724 hoặc Anh Tiến (469) 230-6662.

* Chúa nhật 26/7/2015: Đọc kinh Kính Đức Mẹ lúc 6 giờ chiều tại tư gia Anh Chị Hậu-Lan. Địa chỉ: 1409 Brookside Dr., Carrollton, TX 75007. Điện thoại: (214) 714-4321.

* Chúa nhật 02/8/2015: Đọc kinh Kính Đức Mẹ lúc 6 giờ chiều tại tư gia ÔB Phạm Hoàng Nghi. Địa chỉ: 1433 Kleber Dr., Carrollton, TX 75010. Điện thoại: (972) 394-8905.


Kính Lòng Chúa Thương Xót

Vào lúc 3 giờ chiều Chúa nhật 26/7/2015, Giáo xứ có buổi chầu Thánh thể và đọc Kinh Lòng Chúa Thương Xót để cầu nguyện cho cá nhân, gia đình, giáo xứ, thế giới và Giáo hội hoàn vũ được cảm nghiệm tình yêu thứ tha của Thiên Chúa.


Sinh Hoạt Tháng 8 cửa Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

Kính mời Quý Vị Cố vấn và Đoàn viên Liên Minh Thánh Tâm đến tham dự:

- Họp thứ Bảy đầu tháng ngày 1/8/2015 lúc 9 giờ sáng tại Phòng họp Hội trường Giáo xứ.
- Rước Ảnh Thánh Tâm và đọc kinh lúc 3 giờ chiều Chúa nhật đầu tháng 2/8/2015 tại tư gia Anh Nguyễn Vũ Hậu, địa chỉ 1409 Brookside Dr. Carrollton, TX 75007, điện thoại (214) 714-4321.
- Thánh lễ Thứ Sáu Đầu Tháng ngày 7/8/2015 tại Nhà thờ lúc 6:30 pm. 


Cuộc Họp Hàng Tháng cửa các Bà Mẹ Công Giáo

Hội Các Bà Mẹ Công Giáo có cuộc họp hằng tháng tại Nhà thờ lúc 7:15 PM ngay sau Thánh lễ lúc 6:30 PM thứ Sáu ngày 31/7/2015. Kính mời mọi người trong Hội đến họp đông đủ.


Giáo Phận Mừng Lễ 25 Năm & 50 Năm Thành Hôn
2nd Annual Diocesan Silver & Golden Mass 

Thánh Lễ mừng Kỷ niệm Thành hôn Ngân khánh và Kim khánh do Giáo phận Dallas tổ chức sẽ được cử hành lúc 2 giờ chiều thứ Bảy ngày 29 tháng 8 năm 2015 tại Nhà thờ Chính Toà Đức Mẹ Guadalupe. Đức Cha Kevin Farrell sẽ chủ sự Thánh Lễ này và Giáo phận khuyến khích các cặp vợ chồng đã thành hôn được 25 năm (1990), 50 năm (1965) và 50 năm trờ lên đến tham dự. Một cuộc tiếp tân sẽ diễn ra ngay sau Thánh Lễ. Những cặp hôn phối nào muốn tham dự cần phải ghi danh và những thông tin chi tiết về việc ghi danh sẽ được cho biết sau. Xin gọi cô Delia Garcia của Giáo phận ở số điện thoại (214) 379-2878 để có tên trong sổ ghi danh sớm. Các cặp vợ chồng ghi danh sớm sẽ được Giáo phận liên lạc khi thời điểm ghi danh thật sự bắt đầu.

The second annual diocesan Silver and Gold Mass is scheduled for Saturday, August 29th, at 2:00 p.m. at the Cathedral Shrine of the Virgin of Guadalupe. Bishop Farrell will celebrate this Mass and couples who have been married 25 (1990), 50 (1965) and 50+ years should plan to attend. A festive reception will follow the mass. Registration is important and detailed registration information will be forthcoming. Please call Delia Garcia at the diocese 214-379-2878 to place names on the pre-registration list. Pre-registration couples will be contacted as registration time approaches.


 

Ý Chỉ Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha Tháng 7/2015

* Ý chung: Cầu cho những người có trách nhiệm về chính trị biết sống mực thước như là hình thức cao cả của đức ái.

* Ý truyền giáo: Cầu cho các Kitô hữu tại châu Mỹ Latinh, giữa những bất bình đẳng xã hội, biết làm chứng bằng việc yêu thương người nghèo và góp phần xây dựng một xã hội huynh đệ tốt đẹp hơn.


Thông Cáo Cửa Giáo Phận Dallas Về Các Linh Mục Ở Nơi Khác Đến Cử Hành Bí Tích
Notice of Diocese of Dallas Concerning Visiting Priest and Speakers

Theo yêu cầu của Giáo phận Dallas, các linh mục đến cử hành bí tích trong địa phận hoặc các giáo dân đến diễn thuyết, phải có giấy giới thiệu hoặc chứng nhận “không có gì ngăn trở” từ bề trên hoặc giới chức thẩm quyền của họ. Giấy chứng nhận phải được cấp trong vòng 6 tuần lễ trước khi vị đó đến giáo phận.

Quý Ông Bà và Anh Chị Em trong Giáo xứ khi có các linh mục thân quen đến thăm, xin vui lòng nhắc nhở các ngài để các ngài chuẩn bị trước giấy chứng nhận mà Giáo phận yêu cầu.

Visiting priests coming to the diocese to celebrate a sacrament must present a celebret or affidavit of good standing issued within the previous six-week period. Lay speakers must present a letter of good standing from their pastors or diocese within the previous six-week period.


Đời Sống Cầu Nguyện

2697. Cầu nguyện là sống với một tâm hồn đã được Thiên Chúa đổi mới. Cầu nguyện phải làm cho đời sống chúng ta sinh động mọi lúc. Tuy nhiên chúng ta thường quên Đấng là Sự Sống và là Tất Cả đối với chúng ta. Vì thế, tiếp nối truyền thống Đệ Nhị Luật và các ngôn sứ, những bậc thầy linh đạo đều nhấn mạnh: cầu nguyện là "nhớ đến Chúa", là thường xuyên hướng tâm hồn lên Chúa. "Phải nhớ đến Chúa nhiều hơn cả nhịp thở của mình" (T. Ghê-gô-ri-ô). Nhưng chúng ta không thể cầu nguyện "trong mọi lúc", nếu không có những thời điểm chủ ý dành để cầu nguyện: đây là những giờ phút cao điểm của đời sống cầu nguyện, chuyên chú hơn và kéo dài hơn.

2698. Truyền thống của Hội Thánh đề ra cho các tín hữu những dịp cầu nguyện để nuôi dưỡng đời sống nội tâm. Nhịp cầu nguyện hằng ngày là: kinh sáng và kinh tối, trước và sau các bữa ăn, các giờ kinh Phụng Vụ. Hằng tuần, Ki-tô hữu phải thánh hóa ngày Chúa nhật chủ yếu bằng kinh nguyện, mà trọng tâm là Thánh Lễ. Hằng năm, chu kỳ phụng vụ và các đại lễ là những nhịp căn bản cho đời sống cầu nguyện của Ki-tô hữu.

2699. Chúa hoàn toàn tự do hướng dẫn mỗi người một cách. Mỗi tín hữu cũng đáp lại theo quyết tâm và những hình thức cầu nguyện riêng của mình. Tuy nhiên, truyền thống Ki-tô giáo truyền lại ba hình thức cầu nguyện chính: Khẩu nguyện, suy gẫm và chiêm niệm. Cả ba cùng có một nét căn bản chung: tịnh tâm. Tỉnh thức, để giữ lấy Lời Chúa và để hiện diện trước nhan thánh Người. Để ba hình thức này trở thành những thời điểm đặc biệt trong đời sống cầu nguyện, chúng ta phải tỉnh thức.

(GIÁO LÝ HỘI THÁNH CÔNG GIÁO)


 
© 2009-2015 Sacred Heart of Jesus Parish, All Rights Reserved.
Sacred Heart of Jesus Parish
2121 N. Denton Drive Carrollton, Texas 75006
972-446-3461 (Office) 469-892-5898 (Pager) 972-242-8360 (Rectory) 972-446-9551 (Fax)