Phụng Vụ Trong Tuần

15-9 Lễ Đức Mẹ Sầu Bi
16-9 Chúa Nhật tuần 24 Thường Niên
17-9 Thánh Robert Bellarmine
18-9 Thứ Ba tuần 24 mùa Thường Niên
19-9 Thánh Januarius
20-9 Thánh Andrew Kim Tae-gon, Phaolô Chong Ha-sang và các Bạn Tử đạo tại Triều
21-9 Thánh Matthêu
22-9 Thứ Bảy tuần 24 Thường Niên
23-9 Chúa Nhật tuần 25 Thường Niên

Bí Tích

Bí Tích Rửa Tội
3:30 chiều thứ Bảy đầu tháng 
Bí Tích Giải Tội
4:00-5:00 chiều Thứ Bảy
Bí Tích Hôn Nhân
Liên lạc với Cha Xứ trước 6 tháng và phải có chứng chỉ đã học lớp dự bị hôn nhân.
Bí Tích Xức Dầu Thánh
Khi cần xin liên lạc với Cha Chính Xứ

Xin chào mừng quí vị ghé thăm Giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Giáo xứ có khoảng 650 gia đình Việt Nam tụ họp về đây hàng tuần vào các thánh lễ Chúa nhật và ngày thường. Giáo xứ trực thuộc Giáo phận Dallas, Texas và dưới sự hướng dẫn của Ðức Giám mục Edward J. Burns. Cha chính xư của chúng tôi là Linh mục Dominicô Phạm Trọng Phúc, C.Ss.R. Xin mời quí vị làm quen với các thành viên trong Hội đồng mục vụ, Hội đông tài chánh, các hội, và các đoàn của Giáo xứ.

Chương Trình Thánh Lễ:

Chúa Nhật: 5:30 (chiều Thứ Bảy), 9:00 và 11:00 sáng,
12:00 trưa (trong mùa học)
Ngày Thường: 6:30 chiều - Riêng sáng Thứ Bảy 8:00
Lễ Buộc: 6:30 (chiều ngày hôm trước) 9:00 sáng, 6:30 chiều

PayPal Giving Fund

 

Cung nghinh & đọc kinh tôn vương Đức Mẹ 

Những gia đình nào muốn rước tượng Đức Mẹ để đọc Kinh Tôn Vương hằng tuần lúc 6 giờ chiều Chúa nhật, xin liên lạc với Ông Sức (214) 552-7724 hoặc Anh Tiến (469) 230-6662.

* Chúa nhật 16/09/2018: Đọc kinh Kính Đức Mẹ lúc 6 giờ chiều tại GĐ AC Minh/Ánh, 1844 Garrett Dr, Carrollton, TX 75010, ĐT: 214-731-1729
* Chúa nhật 23/09/2018: Đọc kinh Kính Đức Mẹ lúc 6 giờ chiều tại GĐ AC Sơn & Lý. Địa chỉ: 3003 Glenhollow, Carrollton, TX 75006. Điện thoại:(214) 783-4106.


Rước kiệu tôn vinh và tạ ơn Đúc Trinh Nữ Maria

Chúa nhật ngày 7/10/2018
. 8:30 am: tập trung ở nhà thờ
. 8:40 am: bắt đầu rước kiệu và Thánh lễ Chúa nhật được cử hành sau đó.
Xin quý cộng đoàn và các đoàn thể mặc đồng phục đến nhà thờ sớm hơn thường lệ để cùng tham gia rước kiệu cho được sốt sắng.


Chầu Thánh Thể 24 giờ

Giáo xứ sẽ có chương trình đặc biệt chầu Thánh Thể liên tục 24 giờ từ chiều tối thứ Sáu đầu tháng 10, ngày 5/10/2018, đến lễ chiều thứ Bảy hôm sau, ngày 6/10/2018. Mục đích của chương trình Chầu Thánh Thể 24 giờ liên tục này là cầu nguyện cho Hội Thánh, giáo xứ và các gia đình.

Kính xin các đoàn thể, gia đình hay nhóm gia đình, cá nhân cố gắng thu xếp chọn lựa và ghi danh để có ít nhất là 2 người giữ 1 giờ chầu nào đó. Xin (các) cá nhân, gia đình, hội đoàn cùng tham gia vào chương trình hữu ích thiêng liêng này.

Chương trình tổng quát như sau:
Thứ Sáu (5/10/2018):
. 5:30 pm: Giờ chầu chung của giáo xứ
. 6:30 pm: Thánh lễ
. 7:00 pm – 8:00 pm: bắt đầu giờ chầu liên tục qua đêm cho đến sáng hôm sau lúc 8:00 có thánh lễ sáng thứ Bảy. Xin các hội đoàn, ban, các nhóm gia đình hay cá nhân ghi danh phụ trách từng giờ chầu Thánh Thể.

Thứ Bảy (6/10/2018)
. 8:00 am: Thánh lễ và sau thánh lễ đặt Mình Thánh Chầu
. 9:00 am – 10:00 am: …
. 10: 00 am – 11:00 am: …

5:00 pm – 5:30 pm: chầu Thánh Thể của cộng đoàn và kết thúc với Thánh lễ chiều thứ Bảy hàng tuần lúc 5:30 pm


Dạ Tiệc Thu Vàng

Dạ Tiệc Thu Vàng 2018 của giáo xứ sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 27/10/ 2018.


Sự đòi hỏi của ngân hàng về tên GX viết trên check

Theo sự đòi hỏi của ngân hàng thì họ sẽ không nhận những check ghi tên Việt Nam chẳng hạn như:
   GIÁO XỨ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
hoặc các hình thức viết tắt như sau: S.H.O.J.C.C, G.X.T.T, G.X.T.T.C.G

Xin giáo dân vui lòng ghi tên giáo xứ trên check như sau:
   SACRED HEART OF JESUS CHRIST CATHOLIC CHURCH
hoặc có thể ghi ngắn gọn “SACRED HEART CHURCH” như đã in trên bao thơ dâng cúng hàng tuần hoặc bao thơ Capital Campaign.


Gia đình dâng của Lễ

**Thứ Bảy 15/9
Lễ 8:30 PM: Gia đình BéTư Nguyễn
**Chúa Nhật 16/9
Lễ 9 AM: Gia đình Minh Thái Nguyễn
Lễ 11 AM: Gia đình Thanh Đình Vũ

**Thứ Bảy 22/9
Lễ 5:30 PM: Gia đình Hoang Truc
**Chúa Nhật 23/9
Lễ 9 AM: Gia đình Ngọc Bích Võ
Lễ 11 AM: Gia đình Tiến Thủy Võ


Danh sách Gia Đình dâng hoa tạ ơn

Xin Cộng Đoàn tha thiết hiệp ý dâng lên Thiên Chúa và Mẹ Maria lòng tạ ơn cùng những ý nguyện của từng Gia Đình Dâng Hoa Tạ Ơn:

1. Con cháu Ô.B. Lưu Quang Anh - Tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và Thánh Giuse
2. Connie Do Nguyễn - Dâng hoa Đức Mẹ
3. Lê Văn Hóa - Dâng hoa Tạ Ơn
4. Gia đình Bà Đầy - Dâng hoa Đức Mẹ và Thánh Giuse
5. Ẩn danh - Dâng hoa Kính Đức Mẹ & Tạ ơn Đức Mẹ
6. Mr. & Mrs. Võ Thành Tiến - Dâng hoa Đức Mẹ
7. Lê Thị Nhạn - Dâng hoa kính Đức Mẹ


Gia đình nhận chén thánh cầu cho ơn gọi

16/9: Gia đình Nguyễn Văn Tập
30/9: Gia đình Đỗ Thanh


 

Ý chỉ truyền giáo của Đức Thánh Cha Tháng 9

Ý chung: cầu cho giới trẻ tại Phi Châu. Xin cho họ được giáo dục và làm việc tại quê hương của họ.


Chương trình vui Tết Trung Thu

Giáo xứ sẽ tổ chức Tết Trung Thu vào thứ Bảy, ngày 22 tháng 9, 2018 từ 6:30 pm đến 9:30 pm. Xin phụ huynh đưa các em đến Hội Trường Thánh Giuse của giáo xứ để các em vui chơi trong dịp này. Và cũng khuyến khích phụ huynh liên lạc với cô giáo Thảo hay Phượng Liên để ghi danh cho các em đóng góp vào chương trình văn nghệ cho được phong phú. Ngoài ra, xin kêu gọi và khuyến khích phụ huynh cùng các em làm lồng đèn để tham gia cuộc thi.


Cana Marriage Retreats

The Cana Marriage Retreats Ministry would like to remind all Parishes in the Diocese of Dallas that a Finding Cana Marriage Preparation Retreat is scheduled for November 17 and 18 at St. Jude Catholic Church in Allen, TX. This retreat is for engaged couples who are planning to be married in the Dallas Diocese and it has received Diocesan approval.

Couples can register at www.canamarriageretreats.com


Health, Life, & Wellness Fair Sat. Oct. 20th (10AM - 2PM)

Free Flu Shots
First come first serve

Free Health Screenings
Blood Pressure, Diabetes, Cholesterol Panel, Hepatitis B&C, Mammogram, Dental, Vision, Spinal and more....

Info & Services
Social Security Administration: Disability Income, Retirement Income, SSI,
Health and Human Services: Food Stamp, Welfare, Medicaid, Medicare Saving Program
Medicare/ Health/ Obama Care Insurance
Funeral Services
Excercise Therapy and more...

Come and chat with local health care providers!

This is family friendly event and open to the public

For more info or to become a vendor/sponsor email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.


DANH SÁCH ĐÓNG GÓP CHO CHƯƠNG TRÌNH QUỸ XÂY DỰNG

(Số thứ tự tiếp theo các tuần trước đó.)

Tuần September 9 2018

635. Acct # 1617: Dâng cúng $200.00
636. Acct # 1064: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $200.00
637. Acct # 1489: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $200.00
638. Acct # 1007: Pledge $3,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
639. Acct # 1808: Pledge $3,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
640. Acct # 1534: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
641. Acct # 1552: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
642. Acct # 1803: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $15.00
643. Acct # 1833: Pledge $5,000.00; Dâng cúng trước $5,000.00
644. Acct # 1499: Dâng cúng $300.00
645. Acct # 1327: Pledge $8,000.00; Dâng cúng tiếp $200.00
646. Acct # 1953: Pledge $2,000.00; Dâng cúng tiếp $200.00
647. Acct # Verizon: Gift Matching $1,000.00
648. Acct # AC JHA: Pledge $6,000.00
649. Acct # 1684: Dâng cúng $50.00
650. Acct # 1609: Pledge $2,500.00; Dâng cúng tiếp $10.00
651. Acct # 1697: Dâng cúng $10.00
652. Acct # 1181: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $150.00
653. Acct # 1767: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $20.00
654. Acct # 1275: Dâng cúng $20.00
655. Acct # 1325: Dâng cúng $20.00
656. Acct # 1881: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $60.00
657. Acct # 1406: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
658. Acct # 1882: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $60.00
659. Acct # 1618: Pledge $3,600.00; Dâng cúng tiếp $100.00
660. Acct # 1292: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $80.00
661. Acct # 1409: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $200.00
662. Acct # 1498: Dâng cúng $1.00
663. Acct # 1875: Dâng cúng $20.00
664. Acct # 1602: Pledge $2,000.00; Dâng cúng tiếp $15.00
665. Acct # C TN: Dâng cúng $50.00
________________________________________________________________
Cho đến September 9, 2018: Tổng số hứa dâng cúng: $1,544,381.92; Tổng số đã đóng góp cho Chương Trình Quỹ Xây Dựng: $730,911.46.


 
© 2009-2018 Giáo Xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu, All Rights Reserved.
Giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu
2121 N. Denton Drive Carrollton, Texas 75006
972-446-3461 (Văn Phòng) 520-465-4414 (Khẩn Cấp) 972-242-8360 (Nhà Xứ) 972-446-9551 (Fax)