Weekly Liturgical

8/7 19th Sunday in Ordinary Time
8/8 St. Dominic
8/9 St. Teresa Benedicto of the Cross
8/10 St. Lawrence
8/11 St. Clara
8/12 Weekday in Ordinary Time
8/13 Weekday in Ordinary Time
8/14 20th Sunday in Ordinary Time

Sacraments

Baptism
3:30PM every First Saturday
Confession
4:00-5:00 PM Sat.
Holy Matrimony
Must have completed marriage preparatory classes and contact pastor 6 month prior
Annointment of the Sick
Please contact the pastor


Welcome to the Sacred Heart of Jesus parish website. The parish is part of the Diocese of Dallas under the guidance of the Most Reverend Edwards J. Burns. Our Pastor is Father Dominic Phuc Pham. We invite you to familiarize yourself with the ministries, pastoral council, organizations, and various activities of the parish.

Mass Schedule:

Saturday: 5:30PM Vigil Mass
Sunday: 9:00AM, 11:00AM, and 12:30PM (school in session)
Daily: 6:30 PM, (Sat. - 8:30AM)
Holy Day of Obligation: 6:30PM (Vigil), 9:00AM, 6:30PM

Parish Registration:
Please contact the parish office or download the registration form and submit on online.


Sunday Offertory
Online Giving Guide
* Please remember to enter your Parish’s account # in “Message” or "Memo" for accurate recording.

Cách Hướng Dẫn Đóng Góp Online
* Xin nhớ ghi số account của giáo xứ trong “Message” hoặc là "Memo" để dễ kiểm soát sau này.
PayPal Giving Fund

 

Trưởng Ban Giáo Lý

Từ Chúa nhật Jul 10, 2022 trở đi, Cha Marcô Trần Đinh Khánh Lâm, C.Ss.R. sẽ phụ trách là Trưởng Ban Giáo Lý của Trường GLVN Thánh Tôma Thiện.


Cha xứ đi vacation

Cha xứ sẽ đi về CA dự lễ và tiệc cưới của người em trai trong gia đình và sau đó cùng gia đình về Việt Nam. Cha xứ sẽ đi vắng bắt đầu vào thứ Năm, ngày 21/07/2022 và sẽ về lại giáo xứ vào thứ Bảy, ngày 13/08/2022. Trong thời gian này, mọi thắc mắc hay nhu cầu về bí tích, xin liên lạc với cha Phụ tá Marcô Trần Đinh Khánh Lâm (972) 658-1877.


Cần nhạc công piano

Ca Đoàn Phục Sinh hiện đang cần một Nhạc công Piano tình nguyện làm việc Tông đồ qua việc đệm đàn cho các buổi tập hát và hát lễ hằng tuần của Ca đoàn như dưới đây:
- Tập hát: mỗi Thứ Sáu, từ 7:00PM đến 9:00PM
- Hát lễ: mỗi Chúa Nhật, từ 11:00AM đến 12:30PM, và một vài ngày thường trong năm vào lúc 6:30PM

Xin vui lòng liên lạc:
- Hiệp Đỗ (214-636-6575 hoặc This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
- Vinny Trần (214-770-9925 hoặc  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )


Gia đình dâng cửa lễ

Thứ Bảy 06/08
Lễ 5:30 PM: Gia đình Joseph Tiến - Maria Bích Huyền
Chúa Nhật 07/08
Lễ 9:00 AM: Gia đình Kim Phục
Lễ 11:00 AM: Gia đình Xếp-Hà Trần

Thứ Bảy 13/08
Lễ 5:30 PM: Gia đình Thu Phan-Lực Nguyễn
Chúa Nhật 14/08
Lễ 9:00 AM: Gia đình Ông Bà Dan Pham
Lễ 11:00 AM: Gia đình Hồng Nguyễn


Danh sách dâng cúng hoa

  • Ẩn Danh - Dâng hoa Đức Mẹ
  • GĐ AC Hoàng Dung - Dâng hoa kính Mẹ
  • Ẩn Danh - Xin dâng bông kính Đức Mẹ
  • GĐ Giuse Lương - Dâng hoa tạ ơn Đức Mẹ
  • Bà Tuyên - Dâng hoa tạ ơn Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse
  • Bà Đạt - Dâng hoa Đức Mẹ
  • Ẩn Danh - Dâng hoa Đức Mẹ
  • Chị Bạch Hậu - Dâng hoa tạ ơn
  • Yên & Phúc - Dâng hoa cho Đức Mẹ
  • Christine Đỗ - Dâng hoa kính Đức Mẹ

 

 

Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha tháng 8/2022

Ý cầu nguyện: Cầu cho các doanh nhân vừa và nhỏ.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các doanh nhân vừa và nhỏ, bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội, tìm thấy những phương tiện cần thiết, để tiếp tục công việc kinh doanh, và phục vụ cộng đồng nơi mà họ đang sống.

Small Businesses

We pray for small and medium sized businesses; in the midst of economic and social crisis, may they find ways to continue operating, and serving their communities.


Người việc điều hành của nhà bếp

Từ giờ trở đi (Jul 03, 2022), những ai muốn liên lạc đặt mua đồ ăn, các khay do Nhà Bếp giáo xứ làm, xin liên lạc với chị Thu Thảo, 214-454-1972.

Chị Hoa Nguyễn sẽ chấm dứt vai trò là Trưởng ban và việc điều hành của Nhà Bếp vào cuối tháng 07/2022. Từ đầu tháng 08/2022 trở đi, những ai cần liên lạc Nhà bếp (ngoài lãnh vực đặt mua đồ ăn), như là liên quan đến thông tri, cho đồ hay điều hành, xin liên lạc với chị Liên Nguyễn (253) 203-5003.


 Danh sách đóng góp cho chương trình quỹ xây dựng

Số thứ tự tiếp theo các tuần trước.

Tuần July 31, 2022
9259. Acct # 1397- Dâng cúng: $100.00 Vé Số
9260. Acct # 12961- Dâng cúng: $100.00 Vé Số
9261. Acct # 12965: Dâng cúng $280.00
9262. Acct # 1839: Dâng cúng $200.00
9263. Acct # 1282: Dâng cúng $20.00
9264. Acct # 2067: Dâng cúng $100.00
9265. Acct # 1415: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $500.00
9266. Acct # 1503: Dâng cúng $200.00
9267. Acct # 1415: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $200.00
9268. Acct # 1502: Pledge $6,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
9269. Acct # 1416: Pledge $8,000.00; Dâng cúng tiếp $100.00
9270. Acct # 10310: Dâng cúng $50.00
9271. Acct # 10059: Dâng cúng $21.00
9272. Acct # 12953: Dâng cúng $200.00
9273. [LADYOFLAVANG]Acct # 1406: Dâng cúng $100.00
9274. Acct # 1349: Dâng cúng $1,200.00
9276. Acct # GXTT Quán: Dâng cúng $4,350.00
9277. Acct # 2053: Dâng cúng $10.00
9278. Acct # 1222: Pledge $320.00; Dâng cúng tiếp $100.00
9279. Acct # 2031: Dâng cúng $5.00
9280. Acct # 1139: Pledge $3,000.00; Dâng cúng tiếp $20.00
9281. Acct # 1808: Dâng cúng $100.00
9282. Acct # Ẩn Danh: Dâng cúng $700.00
9283. Acct # 1516: Pledge $3,000.00; Dâng cúng tiếp $50.00
9284. Acct # 2071: Dâng cúng $100.00
9285. Acct # 2017: Dâng cúng $100.00
________________________________

Tổng số tiền đóng góp cho Chương Trình Quỹ Xây Dựng, tuần July 31, 2022: $9,006.00.
 
© 2009-2022 Sacred Heart of Jesus Parish, All Rights Reserved.
Sacred Heart of Jesus Parish
2121 N. Denton Drive Carrollton, Texas 75006
972-446-3461 (Office) 520-465-4414 (Pager) 972-242-8360 (Rectory) 972-446-9551 (Fax)